Asiakasvarojen erilliset säilytystilit

افاتريد

Danske Bankin takaamat asiakasvarojen erilliset säilytystilit

Ava Trade EU Limited (AvaTrade) tarjoaa asiakkaan varoille lisäsuojaa käyttämällä ulkopuolisia asiakastalletusten säilytystilejä, joihin AvaTradella ei ole pääsyä. AvaTraden eurooppalaisten asiakkaiden talletukset pidetään kokonaan erillään AvaTraden muista varoista erillisillä turvallisilla säilytystileillä Danske Bankissa, joka on A-luokituksen saanut Euroopan johtava finanssilaitos. Tämä antaa sijoittajille lisäsuojaa, kun he tallettavat varansa AvaTradeen.

Miten Ulkopuolinen Säilytystili Suojaa Asiakkaiden Varoja?

Ulkopuolisten säilytystilien käyttö estää AvaTradelta suoran pääsyn asiakkaan varoihin. Ainoastaan Danske Bankilla on tilinhoitajana oikeus siirtää varat. Tämä varojen eriyttäminen on lisäkeino kokonaan erottaa asiakkaan varat AvaTraden muista varoista, mikä varmistaa, ettei talletuksia voi koskaan käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin asiakkaan varoina.

Miten Nämä Ulkopuoliset Säilytystilit Eroavat Mifid:in Normaaleista Erillisistä Tileistä?

MiFID:in alaiset valuutta- ja CFD-meklarit sitoutuvat pitämään asiakkaidensa varat erillisillä tileillä, etteivät meklarin omat varat sekoitu asiakkaan varoihin. Meklareilla on kuitenkin täysi pääsy asiakkaidensa tileihin. Ulkopuolisten säilytystilien ansiosta meklarilla (AvaTradella) ei ole pääsyä asiakkaan varoihin.

Vaikeuttaako Tämä Asiakkaan Kannalta Varojen Nostoa Kauppatileiltä?

Ulkopuolisten säilytystilien tarjoama lisäsuoja ei millään tavalla vaikuta varojen nostoon kauppatileiltä.

Mitä Tapahtuu Asiakkaan Kauppatilin Talletuksille, Jos Avatrade Tekee Konkurssin?

Jos jostakin äärimmäisestä syystä AvaTraden olisi haettava konkurssia, asiakkaan kauppatalletukset eivät kärsisi, koska niitä suojaa erillisten säilytystilien sopimus Danske Bankin kanssa ja ne ovat eriytetty Avan varoista.

Mitä Muuta Avatrade Tekee Varojeni Suojaamiseksi?

Varojesi pitäminen ulkopuolisella säilytystilillä on vain yksi monista AvaTraden keinoista varmistaa kauppakokemuksesi turvallisuus. Lisätietoja saat sivultamme Varojen turvallisuus.