Riskivaroitus

KORKEAN RISKIN SIJOITUS

Valuutta-, CFD- ja optiokauppa marginaaleilla sisältää korkean riskitason, joten se ei ehkä sovellu kaikille sijoittajille. Vivun (leverage) korkea aste voi työskennellä hyväksesi tai sinua vastaan. Ennen viputuotekaupan aloittamista sinun tulisi harkita tarkkaan sijoitustavoitteesi, kokemustasosi sekä riskinottohalusi. Koko alkusijoituksesi tai sen osan menetys on mahdollinen, joten sinun ei tule sijoittaa summia, joita sinulla ei ole varaa menettää. Sinun on oltava tietoinen kaikista marginaalikauppoihin liittyvistä riskeistä. Epäröidessäsi kysy neuvoa itsenäiseltä finanssineuvojalta. Kaikki tilit ovat marginaaliviputilejä. Asiakkaalla on oltava riittävä marginaali positioidensa pitämiseksi. Jos osaketasot laskevat 10 %:iin käytetystä marginaalista, meklarilta tulee ns. margin call -vaatimus. Sijoittajan vastuulla on pitää marginaalin taso riittävänä.

AVAn markkinatiedotteet

Tämän verkkosivuston kaikki mielipiteet, uutiset, tutkimukset, analyysit, hinnat tai muu tieto on tarkoitettu vain yleiseksi markkinatilanteen kommentoinniksi, eikä näitä voida pitää sijoitusneuvoina. AVA ei ota vastuuta tappioista tai vahingoista, joihin kuuluu mm. voittojen menetys, joka voi suoranaisesti tai epäsuoranaisesti johtua tällaisten tietojen käytöstä tai niihin tukeutumisesta.

Verkkokaupankäynnin riskit

Verkossa toimivan kaupankäyntijärjestelmän käyttöön liittyy riskejä, mm. laitteiston, ohjelmiston tai verkkoyhteyden rikkoutuminen. AVA ei valvo signaalin tehoa, vastaanottoa tai reititystä verkossa, laitteistosi asetuksia tai verkkoyhteytesi luotettavuutta, joten emme ole vastuussa verkossa tapahtuvan kaupan kommunikaatiokatkoista, häiriöistä tai viivästyksistä. AVA pyrkii minimoimaan järjestelmähäiriöt varajärjestelmien ja varasuunnitelmien avulla, ja kaupankäynti puhelimitse on mahdollinen.

Tietojen paikkansapitävyys

Tämän verkkosivuston sisältö voi muuttua koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Sisällön tarkoitus on avustaa sijoittajia itsenäisten sijoituspäätösten tekemisessä. AVA käyttää kohtuullisia keinoja sivustollaan olevien tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseksi, mutta ei kuitenkaan takaa paikkansapitävyyttä, eikä ota vastuuta minkäänlaisista tappioista tai vahingoista, jotka voivat suoranaisesti tai epäsuoranaisesti johtua sisällön käytöstä tai vaikeuksistasi päästä sivustolle sekä mistään tiedonsiirron tai ohjeiden ja ilmoitusten viivästyksistä tällä sivustolla.

Jakelu

Tämä sivusto ei ole tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi sellaisessa maassa, jossa tämänkaltainen jakelu ja käyttö ovat ristiriidassa paikallisten lakien tai säännösten kanssa. Mikään sivustolla mainituista palveluista tai sijoituksista ei ole tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat maassa, jossa tällaisten palvelujen tai sijoitusten käyttö on ristiriidassa paikallisten lakien tai säännösten kanssa. Sivuston käyttäjän vastuulla on tarkistaa ja noudattaa paikalliset lakinsa ja säännöksensä.

Markkinariskit ja verkkokaupankäynti

Kaupankäyntialustat mahdollistavat selkeän tilausten syöttämisen ja seuraamisen. AVA tekee parhaansa toteuttaakseen kauppasi pyytämälläsi hinnalla. Verkkokaupankäynnin mukavuudesta ja tehokkuudesta huolimatta valuuttakauppaan liittyvät riskit pysyvät luultavasti samoina. Kaikki hinnat ja kaupat ovat tällä sivustolla olevien asiakassopimusehtojen alaisia.