Käyttöehdot

AvaTrade tarjoaa sinulle tietoa, sisältöä, työkaluja, tuotteita ja palveluja verkkosivuillaan avatrade.com. Käyttöehtomme sisältävät myös tiettyihin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä tärkeitä ilmoituksia ja tietoa. Käyttääksesi avatrade.com-sivustoa sinun on hyväksyttävä nämä käyttöehdot.

 

Käyttöehdot ovat sitova sopimus sinun ja avatrade.com-sivuston välillä. Pääsysi sivustolle ja sen käyttö vaatii näiden käyttöehtojen ja avatrade.com-sivuston muiden lakisääteisten ilmoitusten ja tiedotteiden hyväksymistä.  AvaTrade voi muuttaa käyttöehtonsa koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Avatrade.com-sivuston jatkuva käyttö vaatii myös käyttöehtojen muutosten hyväksymistä.

 

 

Kun käytät sivustoamme, ole hyvä ja tarkista ennen instrumenttiemme ja palvelujemme käyttöä, ettei tuote tai palvelu riko asuinmaasi lakimääräyksiä. Palvelumme ovat käytössäsi vain, jos ne ovat laillisia asuinmaassasi.

 

TIETOA avatrade.com-sivustosta

a. Avatrade.com-sivuston tiedot perustuvat tunnettujen ja luotettavien lähteiden tietoihin, kolmansien osapuolien sisältöön ja tutkimuksiin. Tiedot eivät kuitenkaan ole meidän osalta vahvistettu ja/tai tarkistettu, emmekä väitä niiden olevan täydellisiä, tarkkoja tai luotettavia.

b. Vaikka AvaTrade tekee kaikkensa varmistaakseen avatrade.com-sivuston tietojen paikkansapitävyyden, sivuston sisältämät informaatio ja sisältö voivat muuttua ilman ennakkovaroitusta, ja niiden tarkoitus on pelkästään avustaa sijoittajia itsenäisten sijoituspäätösten tekemisessä. AvaTrade ei takaa tietojen paikkansapitävyyttä, eikä ota vastuuta minkäänlaisista tappioista tai vahingoista, jotka voivat ilmetä suoranaisesti tai epäsuoranaisesti sisällön käytöstä tai vaikeuksistasi päästä avatrade.com-sivustolle sekä mistään tiedonsiirron tai ohjeiden ja ilmoitusten viivästyksistä avatrade.com-sivustolla.

c. Kakki avatrade.com-sivuston sisältö liittyy vain julkaisupäiväänsä tai ilmoitettuun päivään ja voi jäädä uusien markkinatapahtumien tai muiden syiden vuoksi taka-alalle.

d. Tapauksissa, joissa avatrade.com-sivuston informaatio on ristiriidassa tai eroaa AvaTraden kirjojen tiedoista, AvaTraden kirjojen sisältöä pidetään etusijaisena. AvaTrade ei ole vastuussa mistään vahingoista ja/tai tappioista, jos sellaiset syntyvät avatrade.com-sivuston tietoihin luottamisesta.

 

TEKIJÄNOIKEUS

Avatrade.com, informaatio, ohjelmat, jotka voi ladata sivustoltamme, ja kaikki avatrade.com-sivustolla mainostamat lisäelementit ovat kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojelemia.

 

Avatrade.com-sivuston käyttö on sallittu vain näiden lakien puitteissa. Tietojen kopiointi, muuttaminen, jakelu tai käyttö mainostarkoituksissa on kielletty, paitsi tekijänoikeushaltijan luvalla.

 

KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMAT

Avatrade.com voi sallia ohjelmien latauksen, mutta avatrade.com ja/tai ohjelmien valmistaja eivät ole vastuussa mistään vahingoista, jos sellaiset syntyvät näiden ohjelmien latauksesta ja/tai avatrade.com-sivuilta ladattujen ohjelmien käytöstä.

 

 

ASIAKASSITOUMUS KÄYTTÖOIKEUKSIEN JA SOPIMUSTEN LAINVOIMAISUUTEEN

Nämä käyttöehdot ovat lisäys AvaTraden ja asiakkaan välisiin allekirjoitettuihin sopimuksiin, eivätkä käyttöehdot muuta tai mitätöi sopimusten ehtoja.

LINKKIEN KÄYTTÖ

Avatrade.com voi sisältää linkkejä muiden osapuolten verkkosivuille. AvaTrade ei ole vastuussa näiden sivustojen sisällön paikkansapitävyydestä, eikä seiso näiden sivustojen sisällön takana. Linkkien tarkoitus on pelkästään tarjota vertauspohja, ja AvaTrade ei ota minkäänlaista vastuuta näiden sivustojen sisällöstä tai toiminnoista.

VASTUUVAPAUTUS JA VASTUUNRAJAUS

LAIN SUURIMMASSA SALLIMASSA MITTAKAAVASSA AvaTrade EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TAHATTOMISTA, ERITYISISTÄ, SUORISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA (MM. VOITTOJEN MENETYKSISTÄ, TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT avatrade.com-sivuston KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTON MENETYKSESTÄ, JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SISÄLLÖSTÄ, HÄIRIÖISTÄ TAI VIIVÄSTYKSISTÄ). TÄMÄ PÄTEE, VAIKKA AvaTradea OLISI NEUVOTTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN TAI TAPPIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA. MUISSA KUIN LAIN MÄÄRÄÄMISSÄ TAPAUKSISSA AvaTrade EI OLE VASTUUSSA SINULLE TAI KENELLEKÄÄN MUULLE TAPPIOISTA, JOTKA JOHTUVAT SYYSTÄ, JOHON AvaTrade EI VOI SUORANAISESTI VAIKUTTAA. NÄIHIN SISÄLTYVÄT VIAT ELEKTRONISISSA TAI MEKANISISSA LAITTEISSA SEKÄ YHTEYSLINJOISSA (KUTEN PUHELIMISSA, KAAPELEISSA TAI INTERNETISSÄ), LUVATON PÄÄSY, VIIRUKSET, VARKAUDET, OPERAATTORIVIRHEET, VAKAVAT TAI POIKKEVAT SÄÄOLOSUHTEET (KUTEN TULVAT, MAANJÄRISTYKSET TAI MUUT LUONNONILMIÖT), TULIPALOT, SODAT, VALLANKUMOUKSET, TERRORISMI, KAPINAT, TYÖTAISTELUT JA MUUT TYÖVOIMAONGELMAT, ONNETTOMUUDET, HÄTÄTAPAUKSET TAI HALLITUKSEN TOIMET.


VAHINGONKORVAUKSET

Käyttäessäsi avatrade.com-sivustoa sitoudut luopumaan kaikista korvausvaatimuksista AvaTradea ja sen kolmansia osapuolia kohtaan. Näihin sisältyvät vaatimukset tappioista, vastuusta, kuluista ja palkkioista (mm. asianajajakuluista), jotka voivat syntyä avatrade.com-sivuston käytöstäsi tai ehtojemme rikkomisesta.