Entry-käskyt

Ehdolliset käskyt avaavat position instrumentin ostamiseksi tai myymiseksi ennalta määrätyllä tulevalla hinnalla. Ehdollinen käsky ei ehkä toteudu markkinoilla, jos markkinat liikkuvat poispäin käskyssä määrätystä hinnasta. Kun toimeksianto on saavuttanut määrätyn hinnan, käskystä tulee markkinakäsky ja se toteutetaan välittömästi.

Ehdollinen rajahinta (Entry Limit)

Instrumentin entry limit ostokäsky on käsky ostaa instrumentti ennalta määrätyllä hinnalla, joka on matalampi kuin senhetkinen markkinahinta. Instrumentin entry limit myyntikäsky on käsky myydä instrumentti ennalta määrätyllä hinnalla, joka on markkinahintaa korkeampi.

et price.

Entry orders
Entry orders

Entry limit käskyikkuna Yhdysvaltain dollarin (USD) myyntiä / Hong Kongin dollarin (HKD) ostoa varten.

Ehdollinen stop (Entry Stop)

Instrumentin entry stop ostokäsky on käsky ostaa instrumentti ennalta määrätyllä hinnalla, joka on korkeampi kuin senhetkinen markkinahinta. Instrumentin entry stop myyntikäsky on käsky myydä instrumentti ennalta määrätyllä hinnalla, joka on senhetkistä markkinahintaa matalampi.

Entry stop -käskyikkuna Britannian punnan (GBP) ostoa / Yhdysvaltain dollaria (USD) myyntiä varten.

Miten ehdollisia käskyjä käytetään?

Entry Limit:

Jos olet kiinnostunut aloittamaan kaupankäynnin ennalta määrätyllä tulevalla hinnalla, joka on senhetkistä markkinahintaa matalampi, hae kaupankäyntialustallasi haluttu instrumentti hintataulukon ostokolumnista. Klikkaa sitä oikealla painikkeella ja valitse Entry Limit Buy. Muokkaa asetuksesi ja hyväksy käskysi.
Jos olet kiinnostunut aloittamaan kaupankäynnin senhetkistä markkinahintaa korkeammalla hinnalla, hae haluttu instrumentti hintataulukon myyntikolumnista. Klikkaa sitä oikealla painikkeella ja valitse Entry Limit Sell. Muokkaa asetuksesi ja hyväksy käskysi.

Entry Stop:

Jos olet kiinnostunut aloittamaan kaupankäynnin ennalta määrätyllä tulevalla hinnalla, joka on senhetkistä markkinahintaa korkeampi, hae kaupankäyntialustallasi haluttu instrumentti hintataulukon ostokolumnista. Klikkaa sitä oikealla painikkeella ja valitse Entry Stop Buy. Muokkaa asetuksesi ja hyväksy käskysi. Jos olet kiinnostunut aloittamaan kaupankäynnin senhetkistä markkinahintaa matalammalla hinnalla, hae haluttu instrumentti hintataulukon myyntikolumnista. Klikkaa sitä oikealla painikkeella ja valitse Entry Stop Sell. Muokkaa asetuksesi ja hyväksy käskysi.

Missä näen toimeksiantoni?

Kun toimeksiantosi on asetettu, näet sen toimeksiantoikkunassa, kunnes markkinat saavuttavat ennalta määrätyn hintasi ja käskysi toteutetaan. Kun positio on auki, se tulee näkymään alustasi Avoimet positiot -ikkunassa.

Vastuuvapautuslauseke:

  • AVA takaa, että kaikki limit-käskyt tulevat toteutumaan määrätyllä hinnalla, eikä sitä paremmalla hinnalla.
  • AVA ei takaa stop losses ja trailing stop -käskyjä. Jos markkinat liikkuvat jyrkästi ja instrumentin senhetkinen hinta rikkoo asiakkaan stop loss tai trailing stop -hintojen läpi, käsky tulee toteutumaan seuraavalla mahdollisella hinnalla.