Mikä on Bitcoin

Tutustu Bitcoinin digitaaliseen vallankumoukseen ja avaa valuutan
tulevaisuus – aloita matkasi kryptovaluutan maailmaan nyt!


Bitcoinia, usein kutsuttu digitaaliseksi kullaksi, pidetään maailman ensimmäisenä hajautettuna kryptovaluuttana. Se esiteltiin vuonna 2009, merkiten uuden digitaalisten valuuttojen aikakauden alkua.

Toisin kuin perinteiset hallitusten ja keskuspankkien liikkeelle laskemat valuutat, Bitcoin toimii hajautetussa tietokoneverkostossa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei yksikään taho, hallitus tai organisaatio kontrolloi sen tarjontaa tai arvoa. Sen sijaan se toimii vertaisverkkona, mahdollistaen käyttäjille suorat transaktiot ilman välikäsiä.

Bitcoinin merkittävyys piilee sen kyvyssä tarjota taloudellista vapautta ja inklusiivisuutta. Se ei ole pelkästään digitaalinen valuutta; se on vallankumouksellinen teknologia, joka haastaa perinteiset rahoitusjärjestelmät.

Bitcoinilla tapahtuvat transaktiot ovat läpinäkyviä ja turvallisia, ja niitä voidaan tehdä ilman kolmatta osapuolta, kuten pankkia. Tämä on tehnyt siitä erityisen houkuttelevan alueilla, joilla pankkijärjestelmä on epävakaa tai merkittävä osa väestöstä ei ole pankkipalveluiden piirissä.Kuka perusti Bitcoinin?

Bitcoinin alkuperä on kiedottu salaperäisyyteen. Se esiteltiin yksilön tai ryhmän toimesta käyttäen pseudonyymiä Satoshi Nakamoto. Vuonna 2008 Nakamoto julkaisi Bitcoinin valkoisen kirjan otsikolla "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", esittäen kryptovaluutan käsitteellisen kehyksen.

Seuraavana vuonna Nakamoto julkaisi ensimmäisen Bitcoin-ohjelmiston, ja verkko virallisesti käynnistettiin. Tähän päivään asti Satoshi Nakamoton henkilöllisyys on säilynyt tuntemattomana, lisäten Bitcoinin mysteeristä vetovoimaa.

Kuinka Bitcoin toimii?

Bitcoin toimii ytimeltään hajautetussa verkossa, varmistaen, ettei yksikään yksittäinen taho hallitse koko järjestelmää. Tämä hajautettu luonne saavutetaan yhdistelmällä kryptografisia periaatteita ja konsensusmekanismia, jota kutsutaan työn todistamiseksi (proof-of-work).

 • Bitcoinin lohkoketjuteknologia

Lohkoketju on Bitcoinin taustalla oleva teknologia. Ajattele sitä julkisena tilikirjana, joka tallentaa kaikki Bitcoin-transaktiot läpinäkyvästi ja muuttumattomasti. Joka kerta, kun tapahtuma tapahtuu, se ryhmitellään muiden kanssa 'lohkoon'. Kun tämä lohko on vahvistettu, se lisätään aiempien lohkojen ketjuun muodostaen 'lohkoketjun'. Tämä hajautettu tilikirja varmistaa, että tapahtumat ovat läpinäkyviä ja niitä ei voi muuttaa lisäämisen jälkeen. Se tarkoittaa myös, että jokaisella verkoston osallistujalla on pääsy koko transaktiohistoriaan, mikä takaa läpinäkyvyyden ja luottamuksen.

 • Mikä on Työn Todistus (Proof-of-Work)?

Työn todistus (PoW) on konsensusmekanismi, jota Bitcoin käyttää transaktioiden validointiin ja vahvistamiseen. Yksinkertaisesti sanottuna se vaatii osallistujilta (kaivostyöläisiltä) monimutkaisten matemaattisten pulmien ratkaisemista. Ensimmäinen pulman ratkaissut saa lisätä seuraavan lohkon lohkoketjuun ja palkitaan vastikään luodulla Bitcoinilla. Tämä prosessi ei ainoastaan valido transaktioita vaan myös varmistaa verkoston turvallisuuden.

 • Bitcoinin louhinta

Bitcoinin louhinta on prosessi, jolla uudet bitcoinit tuodaan kiertoon. Kaivostyöläiset käyttävät tehokkaita tietokoneita ratkaistakseen matemaattiset pulmat. Kun ne on ratkaistu, he voivat lisätä uuden lohkon lohkoketjuun. Ponnisteluistaan kaivostyöläiset palkitaan tietyn määrän bitcoineja. Tämä kannustaa kaivostyöläisiä ja varmistaa myös verkon jatkuvan toiminna.

 • Bitcoinin puolittuminen

Noin neljän vuoden välein tapahtuu 'puolittuminen', jossa palkkio, jonka kaivostyöläiset saavat uuden lohkon lisäämisestä lohkoketjuun, puolittuu. Tämä varmistaa, että Bitcoinin kokonaistarjonta ei koskaan ylitä 21 miljoonaa, tehdäkseen siitä deflatorisen omaisuuden. Viimeisin puolittuminen tapahtui vuonna 2020, alentaen kaivostyöläisten palkkion 12,5:stä 6,25 bitcoiniin.

 • Bitcoinin haarukat

Bitcoinin haarukka tapahtuu, kun yhteisössä on erimielisyyttä siitä, miten tulevia kehityksiä tulisi jatkaa. Tämä voi johtaa jakautumiseen, mikä tuottaa kaksi erillistä lohkoketjua. Esimerkkejä merkittävistä Bitcoin-haarukoista ovat Bitcoin Cash ja Bitcoin Gold. Jokainen haarukka pyrkii käsittelemään havaittuja rajoituksia tai esittelemään uusia ominaisuuksia.

 • Bitcoin-avaimet ja lompakot

Bitcoinilla asioimiseksi käyttäjillä on oltava parillinen kryptografisia avaimia: julkinen avain, joka on kuin osoite, jonka muut voivat nähdä, ja yksityinen avain, joka on tiedossa vain omistajalle. Nämä avaimet säilytetään digitaalisissa lompakoissa, jotka voivat olla laitteistopohjaisia, ohjelmistopohjaisia tai paperipohjaisia. On elintärkeää säilyttää yksityisavain turvassa, koska sen hallussapito mahdollistaa liittyvien bitcoinien käytön.

Avaa Bitcoinin perusteet – Opi ja siirry saumattomasti demotilille tai oikealle kaupankäyntitilille alustallamme käytännön kokemuksen saamiseksi!


Kuinka Bitcoinia käytetään?

Bitcoin on kehittynyt merkittävästi siitä lähtien, kun se otettiin käyttöön. Sen sovellukset ovat laajentuneet pelkästä vaihdon välineestä. Tässä on katsaus Bitcoinin keskeisiin käyttötarkoituksiin:

 • Arvon säilyttäminen: Monet sijoittajat näkevät Bitcoinin arvonsäilyttäjänä, samankaltaisena kuin kulta. Sen rajoitettu tarjonta ja kasvava kysyntä ovat johtaneet sen luonnehtimiseen suojana inflaatiota vastaan ja keinona säilyttää vaurautta ajan myötä.
 • Verkkomaksut: Bitcoinin alun perin tarkoitus oli helpottaa vertaisverkkomaksuja ilman välikäsiä. Tänään useat verkkokaupat ja palveluntarjoajat hyväksyvät Bitcoinin maksuvälineenä, aina verkkokaupoista tilauspalveluihin.
 • Kansainväliset maksut: Perinteiset kansainväliset rahansiirrot voivat olla kalliita ja aikaa vieviä. Bitcoin tarjoaa nopeamman ja usein edullisemman vaihtoehdon rahojen lähettämiseen rajojen yli. Sen hajautettu luonne varmistaa, että tapahtumat käsitellään ilman valuutanvaihtoa tai pankkien väliintuloa.
 • Sijoitusmahdollisuudet: Bitcoinin arvon nousun ja sen saavutettavuuden kasvaessa monet sijoittajat ovat lisänneet sen salkkuihinsa. Bitcoin-futuurit, pörssinoteeratut rahastot (ETF), erotussopimukset (CFD) ja muut rahoitusinstrumentit ovat myös ilmestyneet, mahdollistaen sijoittajille spekuloinnin sen hintaliikkeillä.
 • Varainhankinta ja joukkorahoitus: Alkuperäiset kolikkotarjoukset (ICO) ja turvatoken-tarjoukset (STO) ovat tulleet suosituiksi menetelmiksi yrityksille kerätä pääomaa. Nämä varainhankintamenetelmät liittyvät usein uusien tokenien tai kryptovaluuttojen luomiseen, jotka voidaan vaihtaa Bitcoineiksi.
 • Rahansiirrot: Alueilla, joilla on epävakaa pankkijärjestelmä tai rajallinen pääsy perinteiseen pankkitoimintaan, Bitcoin on noussut luotettavaksi tavaksi lähettää ja vastaanottaa rahaa. Se mahdollistaa yksilöille rahansiirrot perheilleen eri maissa ilman perinteisiin menetelmiin liittyviä korkeita kuluja.
 • Rahoitusosallisuus: Rahoituspalveluiden ulkopuolella oleville Bitcoin tarjoaa mahdollisuuden osallistua maailmantalouteen. Pelkällä älypuhelimella ja internet-yhteydellä yksilöt voivat luoda Bitcoin-lompakon, tehdä tapahtumia ja käyttää taloudellisia palveluita, jotka saattavat olla aiemmin olleet saavuttamattomissa.
 • Yleisesti ottaen Bitcoinin monipuolisuus ja sopeutumiskyky ovat mahdollistaneet sen palvelemisen laajaa sovellusalueiden kirjoa, arkipäivän ostoksista suuriin sijoituksiin. Teknologian ja hyväksynnän jatkaessa kehittymistään odotetaan, että Bitcoinin käyttötarkoitukset laajenevat vieläkin enemmän.

  Kiinnostunut Bitcoinin CFD-kaupasta? Avaa riskitön demotili kokeillaksesi tai kaupankäyntitili aloittaaksesi kaupankäynnin! Haluatko oppia lisää – jatka tämän oppaan lukemista.


  Bitcoinin sääntely

  Bitcoinin nousu ja sen lisääntyvä integraatio valtavirtaisten rahoitusjärjestelmien kanssa ovat saaneet sääntelijät maailmanlaajuisesti tarkastelemaan sitä tarkemmin. Bitcoinin hajautettu luonne tarjoaa sekä mahdollisuuksia että haasteita sääntelykehyksille.

  • Maailmanlaajuinen sääntelytilanne: Bitcoinin hajautettu luonne tarkoittaa, ettei se kuulu minkään yksittäisen maan lainkäyttövallan alle. Siksi sen sääntely vaihtelee merkittävästi maailmanlaajuisesti. Jotkut maat ovat omaksuneet sen tarjoten selkeät sääntelyohjeet, kun taas toiset ovat asettaneet tiukkoja rajoituksia tai jopa kieltäneet sen kokonaan.
  • Kuluttajansuoja: Yksi sääntelijöiden keskeisistä huolenaiheista on kuluttajansuoja. Bitcoin-transaktioiden peruuttamattoman luonteen ja keskitetyn viranomaisen puuttumisen vuoksi on mahdollista petoksiin, huijauksiin ja varkauksiin. Sääntelyviranomaiset pyrkivät toteuttamaan toimenpiteitä, jotka suojaavat kuluttajia tällaisilta riskeiltä.
  • Rahanpesun torjunta (AML) ja terrorismin rahoituksen torjunta (CFT): Bitcoin-transaktioiden pseudonyyminen luonne herättää huolta sen mahdollisesta käytöstä rahanpesuun tai laittomaan toimintaan. Näiden huolien käsittelemiseksi monet maat ovat ottaneet käyttöön AML- ja CFT-sääntelyä, joka on erityinen kryptovaluutanvaihtoihin.
  • Verotukselliset vaikutukset: Koska Bitcoin kasvattaa suosiotaan sijoituskohteena ja vaihdon välineenä, veroviranomaiset työskentelevät ohjeiden laatimiseksi voittojen tai tappioiden raportoimiseksi Bitcoin-transaktioista. Monissa lainkäyttöalueilla Bitcoin käsitellään omaisuutena verotustarkoituksiin, ja yksilöiden on raportoitava pääoma-voitoista tai -tappioista.
  • Arvopaperisääntely: Alkuperäisten kolikkotarjousten (ICO) ja muiden token-pohjaisten varainhankintamenetelmien esiintymisen myötä on käynnissä keskustelu siitä, pitäisikö tietyt tokenit tai kryptovaluutat luokitella arvopapereiksi. Erilaiset maan sääntelyelimet työskentelevät tarjotakseen selkeyttä tähän kysymykseen.
  • Bitcoinin tulevaisuuden sääntely: Bitcoinin sääntelymaisema kehittyy jatkuvasti. Teknologian kypsytessä ja sen käytön kasvaessa on todennäköistä, että sääntelijät tuovat esiin kattavampia ja hienovaraisempia sääntöjä. Haasteena on luoda kehys, joka edistää innovaatiota samalla varmistaen turvallisuuden, läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden kaikille osapuolille.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka Bitcoin tarjoaa lukuisia etuja, se asettaa myös haasteita, joita sääntelijöiden on käsiteltävä. Tavoitteena on löytää tasapaino innovaation edistämisen ja kuluttajien sekä laajemman talousjärjestelmän suojelemisen välillä.


  Miksi käydä Bitcoin -kauppaa AvaTradessa?

  • Käy Bitcoinilla luottavaisesti kauppaa AvaTraden kanssa – Lisensioitu ja säännelty globaalisti huipputason lainkäyttöalueilla, AvaTrade varmistaa turvallisen Bitcoin-kaupankäynnin. Tee yhteistyötä arvostetun välittäjän kanssa ja käy kauppaa luottavaisin mielin.
  • AvaTrade is regulated in multiple jurisdictions

  • Monipuoliset kaupankäyntialustat – Tutustu Bitcoinin kaupankäynnin joustavuuteen käyttäjäystävällisillä alustoillamme – MT4, MT5, WebTrader ja AvaTradeGO – tarjoten saumattoman kauppakokemuksen.
  • Hyödynnä mahdollisuuksia Bitcoin CFD -kaupankäynnissä – Avaa Bitcoin CFD -kaupankäynnin mahdollisuudet vivulla jopa [parametriin] asti. Hyödy kaupankäynnistä markkinoiden liikkuessa ylös tai alas ja maksimoi kaupankäyntimahdollisuutesi.
  • Kehitä Bitcoin-kaupankäyntitaitojasi AvaTraden kanssa – Tutustu kattavaan koulutuskeskukseemme, joka on täynnä resursseja Bitcoin-kaupankäyntitaitojesi parantamiseksi. Opi ainutlaatuisista Bitcoinin ominaisuuksista ja kehitä tehokkaita kaupankäyntistrategioita.
  • Käytännön työkalut ja resurssit älykkääseen kaupankäyntiin – Hyödynnä AvaTraden käytännöllisiä kaupankäyntiresursseja, kuten Trading Central ja AvaProtect, riskienhallinnan tehokkaaseen hallintaan. Käytä ilmaisia Bitcoin-kaupankäyntisignaaleja, jotka on integroitu WebTraderiin ja AvaTradeGO:hen, löytääksesi lisää markkinamahdollisuuksia.
  • Asiantuntija-apu palkitulta asiakastukitiimiltä – Luota AvaTraden ammattitaitoiseen ja reagoivaan asiakastukitiimiin nopeaa ja asiantuntevaa apua varten. Palkittu tukemme on omistautunut varmistamaan sujuvan kaupankäyntikokemuksen.
  • Hienosäädä strategioitasi riskittömästi demotilillä – Hyödynnä AvaTraden demotiliä testataksesi ja hienosäätääksesi Bitcoin-kaupankäyntistrategioitasi ilman taloudellista riskiä. Vaihda oikean rahan tilille, kun olet itsevarma ja valmis aloittamaan kaupankäynnin.

  Yhteenvetona

  Bitcoin on todella muuttanut pelin. Alkaen vaatimattomista alkuvaiheistaan aina johtavana digitaalisena valuuttana, se on kiinnittänyt huomion maailmanlaajuisesti. Se tarjoaa uuden näkökulman rahalle, antaen meille vilauksen tulevaisuuteen.

  Muista kuitenkin, että tämä on vasta alkua. Bitcoinin maailma on laaja ja jännittävä. Jos olet utelias, on paljon tutkittavaa ja opittavaa. Sukella syvemmälle, pysy ajan tasalla ja ole osa tätä uskomatonta matkaa!


  Avaa lisää kaupankäynnin salaisuuksia! Sinulla on perusteet hallussa, mutta Bitcoin-kaupankäynnissä on vielä paljon tutkittavaa. Sukella oppaaseemme "Kuinka käydä kauppaa Bitcoinilla" löytääksesi suoraviivaisia strategioita, vinkkejä ja ohjeita.


  Usein kysytyt kysymykset (UKK):

  Onko Bitcoin turvallinen?

  Bitcoin käyttää kehittyneitä salausmenetelmiä turvatakseen tapahtumat. Kuitenkin sen turvallisuus riippuu siitä, miten käyttäjät säilyttävät ja hallitsevat bitcoinejaan. Käytä aina luotettavia lompakoita ja ole varovainen kalasteluhuijauksien suhteen.

  Kuinka voin ostaa Bitcoinin?

  Voit ostaa Bitcoinin kryptovaluuttapörsseissä perinteisillä valuutoilla. Rekisteröitymisen jälkeen pörssiin voit tallettaa rahaa, ostaa Bitcoinia ja siirtää sen henkilökohtaiseen lompakkoosi.

  Ovatko Bitcoin-transaktiot anonyymejä?

  Bitcoin-transaktiot ovat pseudonyymejä, eivät anonyymejä. Vaikka transaktiotiedot eivät suoraan näytä nimiä, ne voidaan jäljittää yksilöihin käyttämällä monimutkaisia tekniikoita.

  Kuinka monta Bitcoinia on olemassa?

  Bitcoinien määrä tulee olemaan enintään 21 miljoonaa. Yli 18 miljoonaa on louhittu, ja loput odotetaan louhittavan vuoteen 2140 mennessä.

  Mitä tapahtuu, kun kaikki Bitcoin on louhittu?

  Kaivostyöläiset eivät enää saa lohkopalkkioita, kun kaikki 21 miljoonaa Bitcoinia on louhittu. He kuitenkin edelleen ansaitsevat maksuja transaktioiden validoinnista, varmistaen verkon jatkuvan toiminnan.

  Voinko louhia Bitcoinia kotona?

  Vaikka on mahdollista louhia Bitcoinia kotona, kasvava vaikeustaso ja energiakustannukset tekevät siitä vähemmän kannattavan yksittäisille louhijoille. Kaivosaltaaseen liittyminen tai pilvilouhintapalveluiden käyttö ovat suosittuja vaihtoehtoja.

  chatbot