Limiitti- ja stop-toimeksiannot selitettynä

Mikä on limiittitoimeksianto?

Limiittitoimeksiannot ovat toimeksiantoja, joita voidaan soveltaa avoimeen tai vireillä olevaan positioon. Avoimessa positiossa toimeksianto sulkee kyseisen position, jos omaisuuserä saavuttaa ennalta määritetyn arvon, mikä takaa kannattavan kaupan. Nämä toimeksiannot tunnetaan myös take profit -toimeksiantoina.

Limiittitoimeksiannot auttavat myös sijoittajia ostamaan tai myymään omaisuuserän tiettyyn tai sitä parempaan hintaan. Tällaisia limiittitoimeksiantoja on kahta eri tyyppiä: ostolimiittitoimeksiannot ja myyntilimiittitoimeksiannot.

Ostolimiittitoimeksiannot pyrkivät ostamaan omaisuuserän tiettyyn tai sitä alempaan hintaan, kun taas myyntilimiittitoimeksiannot pyrkivät myymään omaisuuserän tiettyyn tai sitä korkeampaan hintaan.

Nämä toimeksiannot ovat sijoittajille äärimmäisen hyödyllisiä ja niitä käytetään usein, koska niillä on tärkeä rooli kaupankäynnin riskien vähentämisessä sekä tuottojen varmistamisessa.

Limit & Stop Orders

Miten limiittitoimeksiannot toimivat?

Ostolimiittitoimeksiannot

Ostolimiittitoimeksianto on vireillä oleva toimeksianto, joka ostaa omaisuuserän, jos sen arvo laskee ennalta määritetyn arvon alle. Kaupankävijä avaa ostolimiitin jos hän uskoo, että omaisuuserän arvo nousee position avaamisen jälkeen.

Myyntilimiittitoimeksiannot

Myyntilimiittitoimeksianto on vireillä oleva toimeksianto, joka avaa myyntiposition, jos sen arvo nousee ennalta määritetyn arvon yläpuolelle. Kaupankävijä avaa myyntilimiitin jos hän uskoo, että omaisuuserän arvo laskee position avaamisen jälkeen.

Stop-ostotoimeksiannot

Stop-ostotoimeksianto on vireillä oleva toimeksianto, joka ostaa omaisuuserän, jos sen arvo nousee ennalta määritetyn arvon yläpuolelle. Kaupankävijä avaa stop-ostotoimeksiannon jos hän uskoo, että omaisuuserän arvo nousee entisestään position avaamisen jälkeen.

Stop-myyntitoimeksiannot

Stop-myyntitoimeksianto on vireillä oleva toimeksianto, joka avaa myyntiposition jos omaisuuserän arvo laskee ennalta määritetyn arvon alle. Kaupankävijä avaa stop-myyntitoimeksiannon jos hän uskoo, että omaisuuserän arvo laskee entisestään position avaamisen jälkeen.

Mitä stop limit -toimeksiannot ovat?

Stop-limit-toimeksianto on yhdistelmä stop-toimeksiantoa ja limiittitoimeksiantoa. Stop-limit-toimeksiannossa toimeksianto muuttuu limiittitoimeksiannoksi tietyn stop-hinnan saavuttamisen jälkeen, ja omaisuuserä ostetaan tai myydään tiettyyn tai sitä parempaan hintaan. Nämä toimeksiannot ovat samanlaisia kuin stop limit on quote – ja stop on quote -toimeksiannot. Tällaiset toimeksiannot ovat ihanteellisia kaupankävijöille ja sijoittajille, jotka haluavat tehdä kauppoja, joissa on osia sekä stop-toimeksiannoista että limiittitoimeksiannoista.

Miten limiitti- ja stop-toimeksiantoja käytetään?

Limiittitoimeksianto

  1. Etsi position Avoin position -ikkunasta ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella. Valitse limiitti ja aseta toimeksiannon määritykset.
  2. Valitse halutulta positioriviltä limiittisarake ja napsauta sitä. Määritä sitten limiittitoimeksiannon asetukset.
  3. Valitse limiitti kaupankäyntivälilehdeltä. Napsauta haluamaasi positiota Aseta limiittitoimeksianto -ikkunasta. Määritä sitten limiittitoimeksiannon asetukset.

Miksi stop- ja limiittitoimeksiannot ovat niin hyödyllisiä?

Limiitti- ja stop-toimeksiantoja on tärkeää käyttää riskinhallintatyökaluna. Tämän ansiosta sijoittajan ei tarvitse seurata positioitaan tilillään päivittäin.

Stop- ja limiittitoimeksiannot ovat todella hyödyllisiä hetkessä tapahtuvien markkinatapahtumien aikana. Nämä tapahtumat voivat yllättää kaikki sijoittajat; kauppojen turvaaminen kuitenkin lukitsee position määritettyyn tuottoon tai sulkee positiosi, mikäli tapahtuma vie kauppaasi huonoon suuntaan.

Jos olet talouteen merkittävästi vaikuttavan tapahtuman aikana alustalla, limiitti- tai stop-toimeksianto suoritetaan nopeammin kuin mikä tahansa manuaalinen toiminto.

Sulkevat toimeksiannot

Stop- ja limiittitoimeksiantoja käytetään toimeksiantojen avaamiseen, kun taas avoimen position sulkemiseen käytetään kahdentyyppisiä toimeksiantoja – molemmilla on huomattavasti suurempi merkitys riskinhallintaan. Nämä ovat stop loss – ja take profit -toimeksiannot.

Mikä on take profit -toimeksianto?

Take profit -toimeksianto sulkee avoimen position ennalta määritettyyn hintaan, joka on suotuisampi kuin nykyinen markkinahinta. Sen tarkoituksena on sulkea positio kaupankävijän määrittämässä parhaassa mahdollisessa tilanteessa, mikä varmistaa kaupankävijän uskovan parhaan mahdollisen tuoton ennen suuntauksen kääntymistä.

Miten take profit -toimeksianto toimii?

Take profit -toimeksianto toimii automaattisesti, kun omaisuuserän arvo saavuttaa ennalta määritetyn tason. Jos osakkeen hinta on 100 $ ja arvo on nousussa, kaupankävijä voi ajatella, että se voi nousta enintään 120 dollariin – johon hän asettaa take profit -toimeksiannon – ennen kääntymistä. Jos taas osakkeen hinta on laskussa ja hän uskoo, että myyntitoimeksiannon enimmäistuotto on 80 $, hän asettaa kyseiseen kohtaan lyhyen position TP-toimeksiannon. Kun omaisuuserä saavuttaa kyseisen tason, alusta sulkee position, riippumatta siitä, jatkaako arvo nousemista vai laskemista.

Mitä stop loss -toimeksiannot ovat?

Avoimeen position määritettävät stop loss -toimeksiannot sulkevat kaupan ennalta määritettyyn hintaan, joka on pienempi kuin nykyinen markkinahinta. Stop loss -toimeksiannon tarkoitus on rajoittaa kaupan mahdollisia tappioita. Stop loss -toimeksiannot estävät sijoittajaa kärsimästä tuhoisia tappioita omaisuuserän hinnan äkillisen laskun johdosta.

Miten stop loss -toimeksiannot toimivat?

Stop loss -toimeksiannot toimivat automaattisesti sulkien position, kun omaisuuserän hinta saavuttaa tietyn pisteen. Jos osakkeen hinta on esimerkiksi 100 $, sijoittaja voi asettaa stop loss -toimeksiannon 75 dollariin. Joten jos hinta saavuttaa tai laskee 75 $ alle, sijoittajan omistamat osakkeet myydään automaattisesti. Tässä esimerkissä tämä rajoittaa sijoittajan tappiot 25 prosenttiin.

Vaikka edellä mainittuja sovelletaan ostotoimeksiantoihin, stop loss -toimeksiantoja voidaan soveltaa myös myyntitoimeksiantoihin. Tässä tapauksessa positio suljetaan, jos omaisuuserän arvo nousee ennalta määritetyn tason yläpuolelle.

Mitä trailing stop -toimeksiannot ovat?

Trailing stop -toimeksiannot ovat avoimeen position määritettäviä toimeksiantoja. Tämän tyyppisen toimeksiannon ansiosta kaupankävijä voi asettaa stop loss -pisteen kiinteään marginaaliin markkinahinnan suhteen. Joten jos hinta liikkuu avoimen position eduksi, stop-piste muuttuu sen mukaisesti pitäen saman marginaalin stop loss -toimeksiannon ja markkinahinnan välillä.

Limiitti- ja stop-toimeksiantojen määrittäminen markkina- ja entry-toimeksiantoihin

Määrittäessäsi markkina- tai entry-toimeksiantoa, voit asettaa etukäteen stop- ja limiitti- tai trailing stop -toimeksiantoja. Tutustu Aseta ennalta määritetty stop/limiitti -toimintoon ja määritä asetuksesi.

Mistä näen toimeksiantoni?

Toimeksiantosi ilmestyvät Pääte-ikkunan Kaupankäynti-välilehdelle.

Stop loss – ja/tai take profit -toimeksiannot näkyvät vastaavissa sarakkeissaan. Avaavat toimeksiannot (limiitti/stop osto/myynti /OCO) ovat näkyvillä, mutta ne eivät suorita toimintoja ennen tietyn arvon saavuttamista. Tuotto-sarake on tyhjä niiden positioiden osalta, joissa ei ole suoritettu toimintoja. Määritetty entry-hinta näkyy ensimmäisessä (vasemmanpuoleisessa) Hinta-sarakkeessa.

Lue lisää, miten voit hyödyntää limiitti- ja stop-toimeksiantoja onnistuneen MT4:n lataamisen ja asentamisen jälkeen, sekä miten voit toteuttaa automaattisia kauppoja Forex- ja CFD-kaupankäynnissä.

Vastuuvapauslauseke:
AVA takaa, että kaikki rajahintatoimeksiannot toteutetaan tiettyyn hintaan, ei sitä paremmalla hinnalla. AVA ei takaa sitä Stop loss – ja Liukuva stop loss -toimeksiannoille. Jos markkinatilanne muuttuu merkittävästi ja instrumentin nykyinen hinta ylittää asiakkaan Stop loss – tai Liukuva stop loss -toimeksiantojen hinnat, toimeksianto toteutetaan lähimpänä saatavilla olevalla hinnalla.