Limit ja Entry Limit

Limit ja stop -käskyt asetetaan avoimeen positioon ja ne määräävät position sulkemishinnan joko voittojen nostamiseksi tai avoimen position tappioiden pysäyttämiseksi.

Limit-käskyt

Limit-käsky asetetaan avoimeen positioon ja se sulkee kaupan ennalta määrätyllä hinnalla, mikä varmistaa, että sijoittaja pitää voittonsa. Tämä käsky tunnetaan myös take profit käskynä.

Limit & Stop Orders

Stop Loss -käskyt

Stop loss -käsky asetetaan avoimeen positioon ja se sulkee kaupan ennalta määrätyllä hinnalla, joka on senhetkistä markkinahintaa huonompi. Stop loss -käskyn käyttötarkoitus on rajoittaa tietyn kaupan mahdollisten tappioiden määrää.

Trailing Stop -käsky

Trailing stop -käsky asetetaan avoimeen positioon. Tämäntyyppisen käskyn tarkoitus on antaa sijoittajan asettaa stop loss -hinta markkinahinnan kiinteällä marginaalilla. Jos hinta nousee avoimen position hyväksi, stop-hinta tulee muuttumaan sen mukaisesti, jolloin stop loss -hinnan ja markkinahinnan välillä pysyy sama marginaali.

Limit & Stop Orders

Miten limit ja stop -käskyjä käytetään? Limit-käsky

Limit-käsky

Kun positio on auki, limitin asettamiselle avoimeen positioon on olemassa useita vaihtoehtoja.

  1. Hae positio Avoimet positiot ikkunassa ja klikkaa sitä oikealla painikkeella. Valitse limit ja muokkaa käskysi asetukset.
  2. Halutun position rivillä valitse limit-kolumni ja klikkaa sitä. Muokkaa limit-käskysi asetukset.
  3. Kauppavälilehdessä valitse limit. Klikkaa haluttua positiota Set Limit Order -ikkunassa. Muokkaa limit-käskysi asetukset.
Stop Order ja Trailing Stop:

Kun positio on auki, stopin tai trailing stopin asettamiselle avoimeen positioon on olemassa useita vaihtoehtoja.

  1. Hae positio Avoimet positiot ikkunassa ja klikkaa sitä oikealla painikkeella. Valitse stop tai trailing stop ja muokkaa käskysi asetukset.
  2. Halutun position rivillä valitse stop tai trailing stop -kolumni ja klikkaa sitä. Muokkaa käskysi asetukset.
  3. Valitse stop kauppavälilehdessä. Klikkaa haluttua positiota Set Stop Order -ikkunassa. Muokkaa stop tai trailing stop -käskysi asetukset.
Limit ja stop -käskyjen asettaminen markkinakäskyjen ja ehdollisten käskyjen kanssa

Kun asetat markkinakäskyn tai ehdollisen käskyn, voit asettaa limit ja stop tai trailing stop -käskyt etukäteen. Tarkista Set Predefined Stop/Limit vaihtoehdot ja muokkaa asetuksesi.

Missä näen toimeksiantoni?

Toimeksiantosi näkyy kahdessa paikassa:

  1. Toimeksiantoikkunassa.
  2. Avoimet positiot -ikkunan käskynalaisen position rivillä käskykolumnissa.

Vastuuvapautuslauseke:

  • AVA takaa, että kaikki limit-käskyt tulevat toteutumaan määrätyllä hinnalla, eikä sitä paremmalla hinnalla.
  • AVA ei takaa stop losses ja trailing stop -käskyjä. Jos markkinat liikkuvat jyrkästi ja instrumentin senhetkinen hinta rikkoo asiakkaan stop loss tai trailing stop -hintojen läpi, käsky tulee toteutumaan seuraavalla mahdollisella hinnalla.