Asic Regulatory Guide 227

Kriteeri 1: Asiakkaan kelpoisuus

ASIC:n sääntelyohjeiden (RG) 227 mukaan kaikkien asiakkaidemme on täytettävä 5-osainen kysely. Kyselyssä käsitellään seuraavia kriteereitä:

  • aiempi kaupankäyntikokemus rahoitustuotteista
  • ymmärrys vipuvaikutuksesta, marginaaleista ja volatiliteetista
  • ymmärrys tuotteen keskeisistä ominaisuuksista
  • ymmärrys kaupankäyntiprosessista ja siihen liittyvästä teknologiasta
  • mahdollisuus seurata ja hallita kaupankäynnin riskejä
  • ymmärrys siitä, että ainoastaan riskipääomalla tulisi käydä kauppaa.

Kysely koostuu kymmenestä (10) monivalintakysymyksestä. Asiakkaan on ennen kaupankäynnin aloittamista vastattava oikein vähintään 60 prosenttiin kysymyksistä. Jos asiakas epäonnistuu ensimmäisellä yrityksellä, suosittelemme harjoittelemaan ilmaisella demotilillä ja yrittämään uudelleen sovitun ajan kuluttua.

Tämä kysely lähetetään asiakkaalle sähköpostitse täytettyään sähköisen hakemuslomakkeen sekä luettuaan täydellisen riskivastuuvapauslausekkeen, liiketoimintaehdot, tuotetiedot, rahoituspalveluoppaan ja tietosuojakäytännön. Asiakkaan on lähetettävä täytetty kysely arvioitavaksi osoitteeseen [email protected], ennen kuin tili voidaan avata.

Kriteeri 2: Avausvakuus

Tuotetietojen kohdan 18 (Tallettaminen kaupankäyntitilille) mukaan Ava hyväksyy avausvakuudeksi vain selvitettyjä varoja. Vakuuden voi maksaa pankkisiirrolla, sekillä, luottokortilla, Money Bookersilla, Netellerillä tai WebMoneylla. Ava EI hyväksy käteistalletuksia. Lisäksi ASIC:n antamien uusien ohjeiden mukaan asiakas voi käyttää luottokorttiaan avausvakuuden maksamiseen enintään 1 000,00 $:n asti.

Kriteeri 3: Vastapuoliriski – suojaus

Tuotetietojen kohtien 11 ja 13 (Valuuttamarginaalisopimusten ja CFD-sopimusten kaupankäynnin keskeiset riskit) mukaan Ava korostaa olevansa asiakkaan transaktioiden vastapuoli.

Huomaa, että emme toteuta stressitestejä suojaamattomille markkinariskeille, sillä suojaamme kaikki asiakkaiden kanssa toteutettavat transaktiot täysin emoyhtiömme kanssa, joka suojaa transaktiot täysin hyvämaineisten lisensoitujen kolmansien osapuolten rahoituspalveluiden tarjoajien kanssa. Ava hallitsee asiakkaiden positioiden markkinariskiä. Tähän lukeutuu tiukka riskienhallinnan valvonta, jolla valvotaan ja hallitaan (suojataan) kaupankäynnin riskejä päivän sisäisesti, mukaan lukien arvioidaan suojauksen vastapuolia. Tällä varmistetaan, että ne ovat riittävän vakavaraisia, että niillä on vastaavan sääntelyviranomaisen myöntämä toimilupa ja että niillä on hyvä maine.

Kriteeri 4: Vastapuoliriski – taloudelliset resurssit

Tuotetietojen kohtien 11 ja 13 (Valuuttamarginaalisopimusten ja CFD-sopimusten kaupankäynnin keskeiset riskit) mukaan Ava varmistaa kirjallisella politiikalla riittävien taloudellisten resurssien jatkuvan ylläpidon. Lisäksi ylläpidämme yksityiskohtaista riskirekisteriä, jossa käsitellään ja tarkastellaan liiketoimintamme keskeisiä riskejä. Huomaa, että olemme nimenneet valvontavastaavan, joka valvoo, että noudatamme Australian rahoituspalvelulisenssin ehtoja ja ASIC:n sääntelyohjeiden RG 166 -rahoitusvelvoitteita. Lisäksi riippumattomat ulkoiset oikeudelliset ja kirjanpitoneuvonantajat auttavat meitä tarkastuksessa ja ulkopuolinen riippumaton tilintarkastajamme suorittaa tilintarkastuksen kunkin tilikauden päätteeksi.

Tuotetietojen kohdan 21 (Asiakkaan varat) mukaan Ava säilyttää kaikki sinun tai puolestasi toimivan henkilön tilille tallettamat rahavarat tai varat, jotka Ava on vastaanottanut puolestasi, yhdellä tai useammalla erillisellä tilillä Corporations Act -säädösten mukaan. Huomaa, että yksittäisten asiakastilien varoja ei pidetä erillään toisistaan, vaan ne voidaan sekoittaa yhdelle erilliselle tilille (erillään Avan rahoista/varoista).

Huomaa, että Ava voi välittömästi välittää rahavarat, joilla katat marginaalit, talletukset, palkkiot, transaktioiden selvityskulut tai muut kulut, lisensoiduille kolmannen osapuolen selvitys- ja toteutuspalveluntarjoajillemme ja käyttää niitä marginaali-, vaihto-, palkkio- ja selvitysvelvoitteitasi vastaan. Tulevia transaktioita ja maksuja varten odottamassa olevia varoja säilytetään erillisellä tilillämme Corporations Act -säädösten mukaan. Huomaa, että varojen säilyttäminen yhdellä tai useammalla erillisellä tilillä ei välttämättä tarjoa ehdotonta suojaa.

Ava ei hyväksy maksuja kolmansilta osapuolilta eikä suorita maksuja kolmansille osapuolille, joita ei ole mainittu tilillä. Australian rahanpesun vastaisten säännösten mukaan Ava ilmoittaa tarvittaessa kaikista epäilyttävistä toimista AUSTRAC:lle.

Avalla on oikeus pitää itsellään kaikki pankin tai hyväksytyn talletuslaitoksen erillisillä tileillä säilytettävistä varoista ansaitut korkotuotot. Talletuslaitos määrittää Avan saaman koron.

Kriteeri 5: Asiakkaan varat

Tuotetietojen kohdan 21 (Asiakkaan varat) mukaan Ava säilyttää kaikki sinun tai puolestasi toimivan henkilön tilille tallettamat rahavarat tai varat, jotka Ava on vastaanottanut puolestasi, yhdellä tai useammalla erillisellä tilillä Corporations Act -säädösten mukaan. Huomaa, että yksittäisten asiakastilien varoja ei pidetä erillään toisistaan, vaan ne voidaan sekoittaa yhdelle erilliselle tilille (erillään Avan rahoista/varoista).

Huomaa, että Ava voi välittömästi välittää rahavarat, joilla katat marginaalit, talletukset, palkkiot, transaktioiden selvityskulut tai muut kulut, lisensoiduille kolmannen osapuolen selvitys- ja toteutuspalveluntarjoajillemme ja käyttää niitä marginaali-, vaihto-, palkkio- ja selvitysvelvoitteitasi vastaan. Tulevia transaktioita ja maksuja varten odottamassa olevia varoja säilytetään erillisellä tilillämme Corporations Act -säädösten mukaan. Huomaa, että varojen säilyttäminen yhdellä tai useammalla erillisellä tilillä ei välttämättä tarjoa ehdotonta suojaa.

Ava ei hyväksy maksuja kolmansilta osapuolilta eikä suorita maksuja kolmansille osapuolille, joita ei ole mainittu tilillä. Australian rahanpesun vastaisten säännösten mukaan Ava ilmoittaa tarvittaessa kaikista epäilyttävistä toimista AUSTRAC:lle.

Avalla on oikeus pitää itsellään kaikki pankin tai hyväksytyn talletuslaitoksen erillisillä tileillä säilytettävistä varoista ansaitut korkotuotot. Talletuslaitos määrittää Avan saaman koron.

Kriteeri 6: Keskeytetyt tai pysäytetyt kohdeomaisuuserät

Tuotetietojen kohdan 3 ehtojen mukaan kohde-etuutena oleva rahoitustuotteen kaupankäynti voidaan eri tilanteissa keskeyttää vastaavassa pörssissä. Lisäksi kaupankäynti voidaan pysäyttää tietyissä olosuhteissa. Ava voi oman harkintansa mukaan peruuttaa CFD-transaktion, jota ei ole vielä avattu, tai sulkea minkä tahansa avoimen CFD:n, jos kohde-etuutena olevan rahoitustuotteen kaupankäynti on keskeytetty tai pysäytetty.

Jos CFD-sopimus on tehty arvopaperista, jonka kaupankäynti lakkaa pörssissä tai jonka noteeraus on keskeytetty kyseisessä pörssissä viideksi peräkkäiseksi pankkipäiväksi, voimme päättää sulkea CFD:n marginaalivaatimusten muuttamisen tai position hinnoittelun muuttamisen sijaan. Antaessasi meille CFD-toimeksiannon, suojaudumme markkinariskiltä antamalla todennäköisesti vastaavan toimeksiannon kyseisen tuotteen ostamisesta tai myymisestä. Ava voi oman harkintansa mukaan hyväksyä toimeksiannon. Tätä harkintavaltaa rajoittamatta päätämme todennäköisesti olla hyväksymättä toimeksiantoa silloin, kun vastaavaa toimeksiantoamme ei voida täyttää. Ava voi siis milloin tahansa harkintansa mukaan päättää kieltäytyä tekemästä CFD:tä yhtä tai useampaa kohde-etuutena olevaa rahoitustuotetta vastaan.

Kriteeri 7: Vakuuksien muutospyynnöt

Ava pyrkii ilmoittamaan hyvissä ajoin ja riittävästi vakuuksien muutospyynnöistä, jotta niihin vastaaminen onnistuu helpommin. Huomioi kuitenkin, että tietyt markkinaolosuhteet tai -tapahtumat voivat aiheuttaa äärimmäistä volatiliteettia, jolloin avoimien positioiden säilyttäminen edellyttää kiireellistä varojen käyttöä. Huomaa, että kaikki vakuuksien muutospyynnöt ilmoitetaan kaupankäyntialustan kautta. Sinun on varmistettava, että pystyt aina vastaanottamaan ja toteuttamaan tällaisia vakuuksien muutospyyntöjä, kun sinulla on avoimia positioita meillä. Varaamme kuitenkin itsellämme täydet oikeudet sulkea välittömästi positiot, joiden vakuuksien muutospyyntöjä ei ole täytetty, suojautuaksemme uusilta tappioilta. Kaupankäyntiin CFD- ja valuuttamarginaalituotteilla liittyy suuri riski ja tuotot ovat epävakaita. Tappioiden riski kaupankäynnissä voi olla merkittävä. Kärsimäsi tappiot voivat jopa ylittää sijoittamasi pääoman. Kauppaa tulisi käydä vain riskipääomalla, eli rahalla, joka sinulla on varaa menettää ja joka ylittää taloudelliset tarpeesi/velkasi.