Rahavirtaindeksi (Money Flow Index, MFI) on teknisen analyysin indikaattori, jonka avulla kauppiaat voivat kirjaimellisesti ”seurata rahaa”. Toisin sanoen tämä indikaattori mittaa rahavirtaa arvopaperiin ja arvopaperista tietyn ajanjakson aikana. MFI:tä tarkkailemalla kauppiaat voivat määrittää, onko kohde-etuutena olevassa omaisuuserässä osto- tai myyntipaineita.

MFI on momentum- ja volyymi-indikaattori, ja sen ovat luoneet Gene Quong ja Avram Soudack. Se kuuluu laajempaan oskillaattorien indikaattoriryhmään, ja sen mekaniikka on hyvin samankaltainen kuin suositun Relative Strength Indexin (RSI); mutta siinä missä RSI perustuu momentumiin, MFI on volyymipainotettu. Periaatteessa MFI on RSI, johon on integroitu volyymi.

MFI auttaa tuottamaan yliostettuja tai ylimyytyjä signaaleja, mutta kauppiaat voivat myös tarkkailla hinnan suhteen esiintyviä eroavaisuuksia, jotka voivat merkitä mahdollisia trendimuutoksia.

Trendimarkkinoilla MFI:tä voidaan käyttää myös tunnistamaan, milloin trendin vetäytyminen on ohi. Vaikka MFI on yleensä oskillaattori, se on suurelta osin volyymi-indikaattori. Joitakin MFI:n kaltaisia indikaattoreita ovat On Balance Volume, Accumulation/Distribution ja Volumes.

MFI:n laskentakaava

MFI: laskentakaava sisältää seuraavat 4 vaihetta:

 1. Määritä kyseisen ajanjakson tyypillinen hinta (Typical Price, TP).
  TP = (KORKEA + MATALA + LÄHELLÄ)/3
 1. Määritä rahanvirta (Money Flow, MF)
  MF = TP * VOLYYMI
  Jos nykyinen tyypillinen hinta on suurempi kuin edellinen tyypillinen hinta, rahavirta on positiivinen ja päinvastoin. Positiivinen rahavirta tarkoittaa, että sijoittajat kasvattavat positioita kohde-etuutena olevaan omaisuuserään, kun taas negatiivinen rahavirta tarkoittaa, että sijoittajat poistuvat kohde-etuuden positioista.
 1. Määritä rahan suhde (Money Ratio, MR)
  MR = Positiivinen rahavirta (PMF)/negatiivinen rahavirta (NMF)
 1. Rahavirtaindeksin laskeminen (MFI)
  MFI = 100 – (100 / (1 + MR))
  MFI:n oletusaika on 14, ja kiinteä minimi on 0 ja kiinteä maksimi 100. Tämä tarkoittaa, että MFI vaihtelee arvojen 0 ja 100 välillä.

Kuinka lukea MFI:a

Koska MFI toimii oskillaattorina, sen peruskäyttö on yliostettujen ja ylimyytyjen tasojen määrittäminen. Yli 80:n MFI-lukema merkitsee yleensä yliostettuja olosuhteita markkinoilla, kun taas alle 20:n lukema merkitsee ylimyytyjä olosuhteita. MFI:n kehittäjät suosittelivat alun perin 10 ja 90 tasoja ylimyytyjen ja yliostettujen tasojen indikaattoreiksi, mutta hinnat saavuttavat harvoin näitä tasoja.

MFI:n kauppiaat tarkkailevat myös keskilinjaa, joka on 50:ssä. Lukema yli 50 tarkoittaa, että markkinoilla on ostopaineita, kun taas lukema alle 50 tarkoittaa myyntipaineita markkinoilla.

MFI signaalien treidaaminen

Näin treidaat MFI indikaattorin tuottamia signaaleja:

 • Yliostetut ja ylimyydyt olosuhteet
  Kuten edellä mainittiin, yli 80:n MFI-lukema merkitsee yliostettuja olosuhteita. Kun hinnat ovat yliostetuissa olosuhteissa, ajatuksena on etsiä mahdollisuuksia sijoittaa myyntitoimeksiantoja markkinoille trendin kääntymistä ennakoiden. Alle 20:n lukema merkitsee ylimyytyjä olosuhteita markkinoilla. Kun hinnat ovat ylimyytyjen olosuhteiden vallitessa, on syytä etsiä mahdollisuuksia sijoittaa ostotoimeksiantoja markkinoille trendin kääntymistä ennakoiden.
 • Eroavaisuudet
  Eroavuus tapahtuu, kun hinta liikkuu vastakkaiseen suuntaan kuin indikaattori. Nouseva divergenssi ilmenee, kun hinta laskee, mutta indikaattorin arvot nousevat. Kun näin tapahtuu, se tarkoittaa, että myyntipaine on vähenemässä markkinoilla ja ostajat ovat ottamassa vallan. Nouseva poikkeama tarjoaa mahdollisen tilaisuuden ostaa kohde-etuus edulliseen hintaan. Toisaalta laskusuuntainen poikkeama syntyy, kun hinta nousee, mutta indikaattorin arvot jatkavat laskuaan. Tämä on merkki siitä, että ostopaine markkinoilla vähenee ja myyjät haluavat ottaa ohjat käsiinsä. Laskusuuntainen poikkeama tarjoaa myyjille mahdollisen tilaisuuden lunastaa rahat pois korkeaan hintaan antamalla lyhyeksi myyntiä koskevan toimeksiannon.
 • Trendin vetäytyminen
  Trendimarkkinoilla viisaus on aina liittyä vallitsevaan trendiin, kun hinta vetäytyy. MFI voivat auttaa kauppiaita tässä suhteessa. Kun on olemassa nousutrendi, MFI:n lasku alle 20:n ja sitten takaisin tämän tason yläpuolelle on merkki siitä, että vetäytyminen on ohi ja hinnat ovat nyt valmiita jatkamaan nousevaa latausta. Vastaavasti laskusuunnassa MFI:n nousu yli 80:n, jonka jälkeen se laskee tämän tason alapuolelle, on merkki siitä, että vetäytyminen on nyt ohi ja hinnat ovat valmiita jatkamaan laskusuuntaista vauhtia.

MFI strategiat

Vaikka MFI on yleisesti ottaen kattava indikaattori, se on tehokkain yhdistettynä muihin teknisen analyysin välineisiin. Volyymipainotettuna indikaattorina MFI on suurelta osin ennakoiva indikaattori. Koska se antaa varhaisia signaaleja, on tärkeää yhdistää se toiseen indikaattoriin, joka toimii MFI-signaalien vahvistustyökaluna.

Kun käydään kauppaa vaihtelevilla markkinoilla, MFI:n yliostettuja ja ylimyytyjä signaaleja voidaan vahvistaa muilla momentumiin perustuvilla oskillaattoreilla, kuten stokastiikalla. Kuten MFI:llä, myös stokastiikalla on 20- ja 80-tasot ylimyytyjen ja yliostettujen tasojen indikaattoreina. Vaihtelevilla markkinoilla suuren todennäköisyyden osto- ja myyntisignaalit tunnistetaan, kun sekä MFI että stokastiikka antavat samanlaisia signaaleja.

Kuten edellä mainittiin, MFI auttaa valitsemaan optimaaliset sisäänpääsykohdat, kun suuntautuvat markkinat ovat taantumassa. Signaalien yhtyminen toisen trendinseurantaindikaattorin, kuten Fibonaccin, kanssa auttaa valitsemaan lopulliset alueet, joilla taantuvat markkinat voivat löytää tukea tai vastusta. Fibonacci-työkalun avulla saadaan 4 vetäytymistasoa, joista kauppiaat pitävät erityisesti silmällä 38,2 %:n ja 61,8 %:n tasoja.

MFI strategioilla treidaaminen AvaTradessa

MFI on sisäänrakennettu teknisen analyysin työkalu kaikissa AvaTraden MT4– ja MT5 (MetaTrader) -alustoissa. Tässä ovat AvaTraden kanssa käytävän kaupankäynnin edut, kun päätät käydä kauppaa MFI-indikaattorin avulla:

 • Vakaat kaupankäyntialustatAvaTraden alustat ovat tehokkaita, ja niiden taustalla on ylivoimainen teknologia, joka mahdollistaa pankkien välisten hintatietojen suoratoiston.
 • Demo-tili –Kaikilla AvaTraden asiakkailla on käytössään ilmainen demotili, jolla he voivat kokeilla MFI:tä ja muita kehittyneitä kaupankäyntistrategioita riskeeraamatta oikeaa rahaa.
 • Treidaustyökalut ja -välineet – AvaTrade tarjoaa kattavaa kaupankäynnin tukea ja tarjoaa käyttöön lukuisia käteviä kaupankäyntityökaluja ja resursseja, jotka auttavat kauppiaita tehostamaan kaupankäyntiään huomattavasti.

MFI indikaattorien treidausstrategioiden UKK

 • Mikä on MFI indikaattori?

  Rahavirtaindeksi eli MFI indikaattori on tekninen indikaattori, joka esittää visuaalisesti rahan virtauksen omaisuuserään ja siitä pois tietyn ajanjakson aikana. Tästä on se hyöty, että kauppiaat näkevät helposti, milloin omaisuuserän kysyntä kasvaa ja milloin vähenee rahavirtojen perusteella. Sitä pidetään sekä volyymi- että momentumindikaattorina, ja se kuuluu oskillaattoreiden laajempaan ryhmään. Se on myös samankaltainen kuin RSI, mutta toisin kuin RSI, se sisältää volyymipainotetun komponentin.

 • Kuinka treidata MFI indikaattoria?

  Koska MFI indikaattori on oskillaattori, sitä käytetään keinona tunnistaa markkinoiden yliostetut ja ylimyydyt olosuhteet. MFI indikaattorin lukema yli 80 tarkoittaa yliostettuja olosuhteita ja lukema alle 20 tarkoittaa ylimyytyjä olosuhteita. Kauppiaat voivat sitten etsiä käänteitä myymällä, kun indikaattori osoittaa yliostettua tilaa, ja ostamalla, kun se osoittaa ylimyytyä tilaa. Kauppiaat voivat myös tarkkailla keskipisteen 50 tasoa nähdäkseen, milloin markkinat vaihtuvat nousevasta laskusuuntaiseksi ja päinvastoin.

 • Mitkä ovat parhaimmat MFI indikaattorin treidausstrategiat?

  Monien indikaattoreiden tapaan MFI on kattava yksinään mutta tehokkain yhdistettynä muihin indikaattoreihin. Ennakoivana indikaattorina MFI tuottaa varhaisia signaaleja, minkä vuoksi on tärkeää käyttää vahvistavaa indikaattoria, jotta vältetään heilahtelut ja muut vastaavat. Kun käydään kauppaa yliostetuilla ja ylimyydyillä signaaleilla, momentumiin perustuva oskillaattori, kuten stokastiikka, voi tarjota tarvittavan vahvistuksen kaupoille. Stokastiikkaa voidaan käyttää menestyksekkäästi myös vaihteluväliin sidotuilla markkinoilla, joilla se antaa samanlaisen signaalin kuin MFI ja vahvistaa mahdollisesti onnistuneet kaupat.

Avaa kaupankäyntitili AvaTradessa tai kokeile riskitöntä demo-tiliämme!

** Vastuuvapauslauseke – Vaikka yllä olevan sisällön kokoamiseksi on tehty asianmukaista tutkimusta, se on vain informatiivinen ja opettavainen. Mikään esitetystä sisällöstä ei muodosta minkäänlaista sijoitusneuvontaa.