Mitä ovat Forex signaalit ja kuinka ne luodaan?

Forex-signaalit syntyivät rahoitusalan luonnollisena innovaationa. Ne ovat ratkaisu jokaisen treidaajan haastavimpaan ongelmaan – oikeiden kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseen oikeaan aikaan. Määritelmän mukaan valuuttasignaali on tiettyä rahoitusvarallisuutta koskeva kaupankäynti-idea tai -suositus, joka toteutetaan ennalta määritettyyn hintaan ja aikaan. Riippumatta kaupankäyntitaidoistasi ja -kokemuksestasi valuuttasignaalit voivat auttaa sinua parantamaan kaupankäyntitoimintojasi. Lisäksi kokeneilla treidaajilla on mahdollisuus laajentaa kannattavuuttaan ja kokemustaan käyttämällä valuuttasignaaleja.

Uusille treidaajille forex-signaalit ovat hyödyllisiä, sillä treidaajat voivat ansaita rahaa samalla, kun he vasta opettelevat tuntemaan markkinoita ja sen, miten kauppaa käydään kannattavasti. Signaalit voivat myös auttaa nopeuttamaan oppimista, koska kun he yrittävät ymmärtää logiikkaa minkä tahansa saamansa kauppaehdotuksen takana, he voivat saada täyden käsityksen siitä, mihin kaupankäyntivaihtoehtoihin signaali perustuu. On tärkeää huomata, että Forexin kaltaisilla nopeilla ja dynaamisilla markkinoilla kaupankäyntisignaali on hyödyllinen vain, kun se on oikea-aikainen. Jos treidaaja huomaa sen liian myöhään, se ei enää välttämättä pidä paikkaansa. Varmistaakseen, että treidaajat saavat asianmukaiset kaupankäyntisignaalit oikeaan aikaan, palveluntarjoajat lähettävät ne treidaajille kätevien viestintäkanavien, kuten tekstiviestien, sähköpostin ja push-ilmoitusten kautta. Jotkut treidaajat voivat myös alustan asetusten avulla saada valuuttasignaalit suoraan kaupankäyntialustalla.

Forex signaalien tyypit

Forex treidaussignaaleja on periaatteessa kolmea päätyyppiä

Manuaalinen vs automatisoitu Forex signaali

Tämä luokittelu perustuu siihen, miten kaupankäyntisignaalit tuotetaan. Manuaaliset valuuttasignaalit tuottaa henkilö, joka voi olla ammattilainen ja/tai kokenut treidaaja.

Automatisoidut kaupankäyntisignaalit sitä vastoin tuotetaan tietokoneohjelmistolla, joka seuraa ja analysoi markkinoiden hintakehitystä koodattujen algoritmien perusteella.

Maksettu vs ilmainen Forex signaali

Tämä on luokittelu, joka perustuu signaalipalveluntarjoajan hintaan. Jotkut palveluntarjoajat tarjoavat ilmaisia signaaleja (tämä voi olla rajoittamaton tai kokeilujakson ajan), kun taas toiset vaativat maksun. Maksullisista signaaleista voidaan periä kertamaksu tai ne voivat perustua tilausmalliin

Sisääntuleva vs poistuva Forex signaali

Tämä luokitus perustuu kauppaehdotuksen yksityiskohtaisuuden tasoon. Jotkin signaalin tarjoajat voivat tarjota vain tulosignaaleja, mikä on signaali avata kauppapaikka markkinoilla, kun taas toiset tarjoavat vain poistumissignaaleja, mikä on signaali sulkea kaikki asiaankuuluvat avoimet kauppapaikat, joita sinulla saattaa olla käynnissä kaupankäyntitililläsi. Näin on useimmiten pitkän aikavälin kaupankäyntisignaalien kohdalla, jotka koskevat rahoitusvaroja, joiden suuntaus on pitkä. Yleensä lyhyen aikavälin päivänsisäisissä kaupankäyntisignaaleissa kauppaidea sisältää sekä tulo- että poistumissignaaleja.

Miksi ihmiset käyttävät Forex signaaleja?

Parhaat valuuttasignaalit voivat parantaa kaikkien treidaajien kaupankäyntitoimintaa. Ne antavat treidaajille mahdollisuuden soveltaa erilaisia strategioita markkinoilla. On olemassa lukuisia teknisiä, perustavanlaatuisia ja tunnepohjaisia strategioita, ja valuuttasignaalien avulla treidaajat voivat seurata kaikentyyppisiä markkinamahdollisuuksia. Esimerkiksi teknisempi treidaaja pystyy seuraamaan ja hyödyntämään fundamenttianalyysin avulla tuotettuja valuuttasignaaleja. Tällä tavoin treidaajat voivat löytää korkealaatuisia, suurella todennäköisyydellä toteutuvia mahdollisuuksia eri omaisuuserissä kaikkina aikoina.

Forex-signaalit säästävät myös aikaa. FX-markkinat ovat avoinna 24/5, ja tarjolla on lukemattomia mahdollisuuksia ympäri vuorokauden. Kaikilla treidaajilla ei ole käytettävissään paljon aikaa kaupankäyntiin ja heillä voi siksi olla rajoitetummat mahdollisuudet tehdä kauppaa. Forex-signaalit voivat auttaa treidaajia käyttämään aikansa tehokkaammin.Tyypillinen valuuttasignaali tarjoaa kattavat kaupankäynti-ehdotukset (sisäänpääsy-, pysäytys- ja take profit -hintatasot), ja treidaajan tarvitsee vain suorittaa kauppa. Tällä tavoin treidaajat voivat hallita kaupankäyntiään niin, että he voivat hyödyntää markkinoiden parhaita mahdollisuuksia.

Vaikka niistä on käytännön hyötyä, on tärkeää ymmärtää, miten valuuttasignaaleja käytetään tehokkaasti online-kaupankäynnissä. Forex-signaaleihin liittyy myös markkinariskejä, ja on olemassa joitakin vinkkejä, joiden avulla niitä voidaan rajoittaa. On tärkeää määrittää ensin riskinsietokykysi, mikä edellyttää, että panostat vain sen verran, mitä sinulla on varaa menettää, sekä sopivat eräkoot eri valuuttasignaaleille. Esimerkiksi korkean volatiliteetin omaisuuserillä, kuten kullalla, tulisi käydä kauppaa pienemmillä eräkokoluokilla, kun taas vähemmän volatililla omaisuuserillä, kuten EURCHF-valuuttaparilla, voidaan käydä kauppaa suuremmilla eräkokoluokilla. On myös tärkeää välttää valuuttasignaalien toteuttamista vaikuttavien tietojen julkaisemisen aikana. Kaiken kaikkiaan treidaajien tulisi aina varmistaa, että he noudattavat tiukasti kaupankäyntisuunnitelmaansa, vaikka he kävisivät kauppaa parhaiden valuuttasignaalien avulla.

Ketkä tarjoavat Forex signaaleja?

Kuten edellä mainittiin, signaalit voidaan tarjota sekä manuaalisina että automaattisina. Manuaalisten signaalien tarjoajat voivat olla ammattimaisia ja/tai kokeneita treidaajia, markkina-analyytikkoja ja strategian tarjoajia. He tuottavat kaupankäyntisignaaleja kaupankäyntitietämyksensä, kokemuksensa, fundamentaalisten ja/tai teknisten analyysien taitojensa tai kehittämänsä strategian perusteella. Automaattiset signaalin tarjoajat ovat tietokoneohjelmistoja, jotka on koodattu tuottamaan kaupankäyntiohjeita, kun tietyt asetetut parametrit tai ehdot täyttyvät markkinoilla. Automaattiset signaalin tarjoajat, kuten asiantuntijaneuvojat (Expert Advisors, EA) ja muun tyyppiset kaupankäyntibotit, soveltavat useimmiten teknisen analyysin menetelmiä, jotka perustuvat matemaattisiin ennakoiviin indikaattoreihin, kuten liukuviin keskiarvoihin, Fibonacci-tasoihin ja Stochasticsiin. On olemassa muutamia, jotka voidaan suunnitella toteuttamaan perusanalyysitekniikoita, kuten seuraamaan talousuutisia ja markkinatunnelmia.

Kaupankäyntitarpeistasi riippuen sinua voivat palvella joko manuaaliset tai automaattiset signaalipalveluntarjoajat tai jopa molemmat. AvaTradella on sopimuksia kolmansien osapuolien tarjoajien kanssa, jotka toimittavat treidaajille kaupankäyntisignaaleja ilmaiseksi päivittäin ja viikoittain markkinakommenttien ja -analyysien muodossa. Kuka tahansa, jolla on MT4- tai MT-alusta, voi käyttää ja tilata minkä tahansa sivulla olevan signaalien tarjoajan. Integroitu kehitysympäristö mahdollistaa käytännössä kenen tahansa ryhtymisen signaalien tarjoajaksi, mutta on monia toimintoja, joilla varmistetaan, että voit tilata kaupankäyntitarpeisiisi sopivan tarjoajan. Yhteisö arvioi kaikkien signaalien tarjoajien todennetut kaupankäyntitulokset ja arvioi ne sen mukaisesti. On olemassa erilaisia lajittelu- ja suodatusmahdollisuuksia, joiden avulla jokainen treidaaja voi valita haluamansa signaalien tarjoajan prosentuaalisen kasvun, maksimi- ja minimiarvon aleneman sekä manuaalisen tai algoritmisen kaupankäynnin mukaan.

Integroitu kehitysympäristö (Integrated Development Environment, IDE) näyttää varoitusmerkin kaikista signaalien tarjoajista, jotka eivät ole vielä toimittaneet hyväksyttävää määrää signaaleja kaupankäynnin laadun määrittämiseksi, tai uudesta tarjoajasta, jonka tulokset voivat olla satunnaisia. Kaikki treidaajat voivat tilata minkä tahansa valitsemansa signaalien tarjoajan ja kopioida niiden kaupat automaattisesti kaupankäyntitililleen.

Forex treidaussignalit copytreidauksessa

Forex-kauppasignaalit olivat kopiokaupan edeltäjä. Forex-signaalien avulla treidaajat voivat päättää, toteuttavatko he kauppaehdotuksen vai eivät, kun taas kopiointikaupankäynnissä treidaaja lähinnä peilaa menestyvän treidaajan kauppoja omalla kaupankäyntitilillään. Kopiokauppa on automatisoitua: valitset treidaajan, ja hänen asemansa peilataan omalle kaupankäyntitilillesi. On tietenkin olemassa muunnelmia, joissa voit mukauttaa kaupan kokoa, varoja sekä stop loss- ja take profit -käskyjä.

Kopiokauppa on arvokas kaupankäyntimenetelmä, jonka avulla treidaajat voivat ansaita voittoa markkinoilta, vaikka heillä ei olisi paljon kokemusta treidaamisesta. Se myös antaa treidaajille enemmän aikaa sekä auttaa heitä monipuolistamaan kaupankäyntisalkkuaan. Lisäksi se antaa treidaajille mahdollisuuden valita kaupankäyntityylin, joka sopii heidän riskinsietokykyynsä ja vastaa heidän kaupankäyntitavoitteitaan. AvaTradessa treidaajat voivat toteuttaa sosiaalisia kaupankäyntistrategioita, jotka perustuvat sekä ZuluTradeen että DupliTradeen, kahteen parhaaseen kopiokauppa-alustaan, joilla on maailman suurimmat treidaajayhteisöt. Alustoissa on huippuluokan teknologioita, jotka takaavat kaupankäyntipositioiden automaattisen peilaamisen ilman ihmisen väliintuloa. Ne ovat myös käyttäjäystävällisiä, sijoittajat on laitettu paremmuusjärjestykseen ja ne sisältävät monia käteviä työkaluja riskienhallintaan.

Tulisiko minun käyttää Forex signaaleja treidauksessa?

Tämä on päätös, joka riippuu kaupankäynnin tavoitteistasi ja kunnianhimostasi. Tärkein syy tähän on se, että valuuttasignaalien luontainen riski on se, että kolmas osapuoli määrittää kaupankäyntipäätöksen, kun taas vastuu kaupan tuloksesta on sijoittajalla itsellään. Toisin sanoen, jos kauppa päättyy onnistuneesti, saat nauttia kaikista voitoista; jos kuitenkin häviät kaupan, koko tappio on sinun eikä signaalin tarjoajan tappio.

Varmistaaksesi, että hyödynnät valuuttasignaalien käytön tuottoisan mahdollisuuden, varmista, että sovellat seuraavia vinkkejä:

 • Valitse oikea välittäjä
  Tämä on itsestäänselvää. Hyvällä välittäjällä on luotettava alusta, joka varmistaa Forex-signaalien sujuvan toteutuksen, ja tässä AvaTrade on keskeisellä sijalla. AvaTrade on maailmanlaajuisesti säännelty välittäjä, jolla on edistykselliset, huippuluokan kaupankäyntialustat..
 • Valitse oikea signaalintarjoaja
  Tämä on haastavin osa valuuttasignaalien käyttöä. Hyvän signaalien tarjoajan onnistumisprosentti on yli 60 %, mikä takaa tasaisen kasvun minimaalisilla arvonalennuksilla. Tämä tarkoittaa, että tarjoajat, joilla on jonkin verran historiaa, ovat yleensä luotettavampia kuin uudet tarjoajat, joiden kaupankäyntitulokset saattavat olla vääristyneet. AvaTrade tarjoaa AvaSocial-sovelluksen, jonka avulla treidaajat voivat seurata ja kopioida muiden, kokeneempien treidaajien kauppoja. Voit olla osa aktiivista yhteisöä ja lähettää viestejä vertaisillesi tai kaupan mentoreille. Lisäksi AvaTraden kolmannen osapuolen palveluntarjoajilla on pitkä historia laadukkaiden valuuttasignaalien tarjoamisessa.
 • Kokeilujakso tai jälkitestaus
  Ennen kuin teet sopimksen signaalien tarjoajan kanssa, varmista, että voit varmistaa heidän kaupankäynnin suorituskyvyn. Jotkut palveluntarjoajat tarjoavat kokeilujakson, joka varmistaa, että jatkat vain, jos palveluntarjoajan kyky tekee sinuun vaikutuksen. Automaattisten strategioiden kohdalla sinun pitäisi pystyä suorittamaan back-testaus, jotta voit tarkkailla, miten ohjelmisto olisi toiminut eri markkinaolosuhteissa. On myös järkevää kokeilla signaalien tarjoajaa demotilillä (etukäteistestausta varten), ennen kuin laitat oikeaa rahaa peliin. AvaTrade tarjoaa intuitiivisen ja helppokäyttöisen demotilin, joten se on erinomainen lähtökohta.
 • Muokattavuus
  Signaalien tarjoajalla ei välttämättä ole samoja sijoitustavoitteita kuin sinulla itselläsi, mikä voi tarkoittaa, että annetut signaalit eivät välttämättä sovellu juuri sinun kaupankäyntiisi. Sekä ZuluTrade että DupliTrade tarjoavat hyvät räätälöintimahdollisuudet, jotta voit varmistaa, että voit sovittaa kannattavan signaalien tarjoajan kaupankäyntitavoitteisiisi ja riskinottokykyysi.

Jos ymmärrät, että valuuttasignaalit voivat parantaa kaupankäyntitoimintojasi ja voiton samisen tarkkuutta, AvaTrade on täällä tekemässä niistä totta.

Forex signaalien UKK

 • Kuinka saan ilmaisia forex signaaleja?

  Ilmaisissa forex-signaaleissa on sekä hyvät että huonot puolensa. Ilmaisten signaalien ongelmana on, että ne tulevat usein huonomaineisista lähteistä. Tai ehkä ne ovat yksinkertaisesti huonoja lähteitä. Valitettavasti, kun on kyse jostain niinkin potentiaalisesti tuottoisasta asiasta kuin signaalit, vain harvat ihmiset jakavat hyviä signaaleja ilmaiseksi. Jos se on kaupankäynnin arvoinen, siitä kannattaa maksaa, ja signaalien tarjoajat tietävät tämän.

   
 • Mitkä ovat forex signaalien komponentit?

  Forex-signaali on lyhyt ja yksinkertainen, mutta se sisältää paljon tietoa ja se on hyvä ymmärtää. Signaali alkaa joko osto-/myyntimerkinnällä, jonka jälkeen näytetään forex-parin nimi. Pari saatetaan näyttää sen nimityksen kanssa, kuten ”Cable” tai ”Aussie”. Ensimmäisen rivin lopussa on toteutushinta. Joissakin tapauksissa se saattaa olla siinä. Muissa signaaleissa voi olla toinen rivi, johon lisätään toimeksiantoja, kuten stop loss (SL) ja take profit (TP) -kohteet. Jotkut antavat jopa trailing stop (TS) -arvot, mutta tämä ei ole kovin yleistä.

   
 • Kuka tarjoaa forex signaaleja?

  Kuka tahansa voi olla forex signaalin tarjoaja, kunhan ne ovat osa Metaquotes Communitya. Se ei tarkoita, että kaikista tulee hyviä forex-signaalin tarjoajia. Yleensä signaalin tarjoajat jakautuvat kolmeen ryhmään: treidaajat, kumppanit, huijarit. Ensimmäinen ryhmä on luotettavin. Jos löydät treidaajien signaaleja, ne ovat yleensä hyviä, etenkin pitkällä tähtäimellä. Toinen ryhmä, affiliates eli kumppanit, julkaisevat signaalinsa siinä toivossa, että klikkaat linkkiä ja luot tilin välittäjälle, josta he saavat provision. Tämä ryhmä voi olla luotettava tai sitten ei, joten muista tutkia signaalit ja käytä niitä varoen. Viimeinen ryhmä, huijarit, yrittävät vain yksinkertaisesti käyttää sinua jollakin tavalla hyväkseen. He saattavat yrittää saada rahasi jollakin tavalla, tai he voivat vain haluta jotain niinkin yksinkertaista kuin sähköpostiosoitteesi, jonka he sitten myyvät muille.