VIX index

Mikä on VIX?

Volatiliteetti-indeksiä (VIX) pidetään yleisesti tärkeimpänä osakemarkkinoiden volatiliteetin ja sijoittajien mielialan indikaattorina. Se mittaa markkinoiden odotuksia S&P 500 -osakeindeksin optioiden hintojen lähiajan volatiliteetista. Vuonna 1993 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen indeksistä on tullut Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden volatiliteetin mittaamisen standardi. Tämä on tuonut sille nimitykset ”fear index” ja ”fear gauge”. Indeksin jatkuvasti kasvavan merkityksen rohkaisemana liikkeeseenlaskijat päivittivät VIX-indeksin vuonna 2003 vastaamaan sen vertailuindeksin asemaa. VIX perustuu nyt laajempaan indeksiin,S&P 500-indeksiin, mikä mahdollistaa paljon tarkemman kuvauksen markkinoiden odotetusta volatiliteetista.

VIX:n ymmärtäminen

Volatiliteettimittarina VIX kuvaa yleensä sijoittajien pelkoa tai itsetyytyväisyyttä.Tyypillinen indikatiivinen arvo on 30. Kun VIX-lukema on yli 30, se merkitsee suurta volatiliteettia ja luontaista pelkoa markkinoilla. Toisaalta kun lukema on alle 30, se merkitsee itsetyytyväisyyttä tai pikemminkin vähemmän jännittyneitä aikoja markkinoilla. Erittäin epävakaina aikoina sijoittajat ovat yleensä varovaisempia markkinoilla ja päinvastoin. Tämä luonnollisesti korreloi käänteisesti VIX:n ja S&P 500:n välillä. Kun S&P 500 laskee, markkinat tulkitsevat tämän peloksi markkinoilla, mikä nostaa VIX-indeksiä.

Silti VIX mittaa volatiliteettia eikä välttämättä osoita markkinoiden tulevaa suuntaa. Historiallisesti VIX oli kaikkien aikojen korkeimmillaan 80,86 marraskuun 20. päivänä 2008, joka oli maailmanlaajuisen finanssikriisin aikana. Sen kaikkien aikojen päivänsisäinen matalin arvo 8,56 kirjattiin 24. marraskuuta 2017, ja se, että se oli musta perjantai, todennäköisesti vaikutti VIX:ään.

VIX treidaustiedot

 • MT4 symboli:VXXB
 • treidausaika: maanatai – perjantai 08:00 – 17:00 ET
 • Maa: Yhdysvallat
 • Valuutta: USD

CVIX:n laskeminen

Toisin kuin osakeindeksit, kuten S&P 500, jotka lasketaan osakkeiden hintojen perusteella, VIX on volatiliteetti-indeksi. Sen laskennassa käytetään SPX (S&P 500) Puts- ja Call-optioiden painotettujen hintojen keskiarvoja laajalla toteutushinta-alueella, minkä avulla voidaan arvioida optioiden hintojen lähiajan volatiliteettia.

Kuten edellä todettiin, ainoa merkittävä muutos kaavaan tehtiin vuonna 2003, jolloin indeksi laajennettiin S&P 100:sta laajempaan S&P 500:aan. Aikaisemmin indeksin laskennassa käytettiin vain rahalla maksettavia optioita, mutta sen päivittämisen jälkeen indeksissä on nyt mukana laaja valikoima optioita.

VIX:n kaava noudattaa laskennassa alla olevaa matemaattista vaiheittaista logiikkaa:

 • Valitaan optiot, joiden voimassaoloaika on 23-37 päivää.
 • Lasketaan kunkin option osuus kokonaisvarianssista.
 • Lasketaan ensimmäisen ja toisen erääntymisajan kokonaisvarianssi.
 • Seuraavaksi johdetaan 30 päivän varianssi, joka saadaan interpoloimalla nämä kaksi varianssia.
 • Lasketaan neliöjuuri, jotta saadaan volatiliteetti keskihajontana.
 • VIX saadaan kertomalla keskihajonta (volatiliteetti) 100:lla

Laskelman mukaan VIX on yksinkertaisesti volatiliteetti kertaa 100. Kun VIX-lukema on 20, se tarkoittaa periaatteessa, että 30 päivän vuotuinen volatiliteetti on 20 prosenttia.

VIX signaalien käyttäminen treidauksessa

VIX kausittaiset liikkeet

Ensisijaisena pelkobarometrinä VIX-indeksin kaavio on erityisen hyödyllinen ajoitettaessa markkinasyklejä, jotka määräytyvät verovuoden mukaan. Yleisesti ottaen korkea VIX-lukema kertoo sijoittajien lisääntyneestä pelosta, kun taas matala lukema kertoo yleisestä tyytyväisyydestä. Kuten aiemmin todettiin, VIX-indeksi seuraa optiomarkkinoihin perustuvaa implisiittistä volatiliteettia. Yleiset osakemarkkinat ovat pitkälle suuntautuneet, mikä tarkoittaa, että VIX-indeksi liikkuu yleensä sivusuunnassa tai asteittain alaspäin. Juuri VIX-indeksin pysyvästi alhaiset tasot varoittavat innokkaita sijoittajia markkinoiden mahdollisesta itsetyytyväisyydestä.

Mielenkiintoista on, että markkinoiden laskut aiheuttavat yleensä markkinatoimijoiden ylireagoinnin, ja he pyrkivät kattamaan asemansa ostamalla myyntioptioita. Tämä nostaa VIX-indeksiä, mikä vahvistaa sijoittajien ylipelkoa.

Juuri tämä VIX-piikki voi auttaa treidaajia ajoittamaan markkinoiden väliaikaisen tai lopullisen pohjan ennakoiden pidemmän aikavälin korkeampaa hintakehitystä. Tämä on erityisen ihanteellista yleisillä nousevilla markkinoilla, joilla kaupankäyntistrategiana on valita optimaaliset hintatulopisteet yleisen trendin suuntaan. Päinvastoin, kun VIX-indeksin lukemat ovat jatkuvasti alhaisemmat, mikä merkitsee itsetyytyväisyyttä, ja tämä voi auttaa sijoittajia valitsemaan markkinoiden huiput.

Korrelaatio

VIX voidaan myös yhdistää muihin markkinaindikaattoreihin, jolloin saadaan vielä tarkempi kuva vallitsevasta markkinatunnelmasta. Put-Call-suhde (PCR), joka seuraa myyntioptioiden määrää tai avointa kiinnostusta myyntioptioihin verrattuna osto-optioihin, sopii hyvin yhteen VIX-indikaattorin kanssa. Put-Call-suhde, joka on suurempi kuin 1, merkitsee laskusuuntausta, kun taas lukema, joka on pienempi kuin 1, merkitsee noususuuntausta markkinoilla. Put-Call-suhdetta voidaan käyttää VIX:n seurantavälineenä. Korkeampi VIX-lukema yhdessä vähemmän kuin 1 PCR-luvun kanssa olisi hyvä signaali sonnille. Vastaavasti alhaisempi VIX-lukema yhdessä suurempi kuin1 PCR-luvun kanssa olisi merkki siitä, että karhut ovat valmiita ottamaan ohjat käsiinsä.

VIX:n ja VXXB:n (S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) välillä on myös mielenkiintoinen suhde. Aluksi VXXB seuraa VIX-futuuria, eikä varsinaisesti itse VIX:ää. Elektronisesti kaupankäynnin kohteena olevana rahastona (ETN) VXXB on kaupankäynnin kohteena, kun taas VIX ei ole. VXXB tarjoaa erinomaisen tavan käydä kauppaa volatiliteetilla. VXXB liikkuu yleensä korkeammalle, kun osakkeet laskevat, mikä heijastaa lyhyen aikavälin volatiliteetin äkillistä kasvua. VXXB:llä on myös taipumus ylittää VIX-futuurien liikkeet ja näin ollen myös markkinoiden kokonaisliikkeet, erityisesti nousujohteisina aikoina. Koska VIX toimii markkinoiden ensisijaisena pelkomittarina, sen seuraaminen voi auttaa tunnistamaan markkinoiden volatiliteetin suuria mahdollisuuksia VXXB:n avulla, etenkin kun markkinoiden yleisen suunnan ennustaminen ei ole varmaa.

Riskinhallinta

Kaupankäyntisignaalien lisäksi VIX voi olla myös elintärkeä riskinhallintaväline. Harkitsevaiset treidaajat käyttävät vaihtelevaa järjestelmää optimaalisen position mitoituksen määrittämiseksi markkinoilla volatiliteetin nykyisten tasojen mukaan. Koska VIX tarjoaa tietoa mahdollisista implisiittisen volatiliteetin tasoista, se voi auttaa treidaajia soveltamaan dynaamista positioiden mitoitustekniikkaa, joka auttaa minimoimaan kaupankäyntiriskit ja maksimoimaan mahdolliset voitot. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että korkeamman volatiliteetin kausina kauppiaiden tulisi käydä kauppaa pienemmillä eräkokoluokilla, kun taas matalamman volatiliteetin kausina voidaan käydä kauppaa suuremmilla eräkokoluokilla.

VIX:n treidaaminen

Ensimmäinen pörssissä kaupankäynnin kohteena oleva VIX- futuurisopimus otettiin käyttöön 24. maaliskuuta 2004. Helmikuussa 2005 lanseerattiin myös VIX-optiot, joista on nyt tullut yksi johdannaismarkkinoiden vaihdetuimmista omaisuuseristä. Koska VIX-optiot ja -futuurit korreloivat tyypillisesti negatiivisesti osakemarkkinoiden kanssa, ne ovat toimineet luonnollisena suojauksena osake- ja indeksimarkkinoilla oleville positioille.

Futuurien ja optioiden kaupankäyntimarkkinoilta poispäin AvaTrade antaa sijoittajille mahdollisuuden käydä kauppaa VIX:llä vallankumouksellisella tavalla. Indeksiä tarjotaan käänteisenä VIX ETN:nä (VXXB), mikä antaa kauppiaille tuottoisan mahdollisuuden maksimoida potentiaalinen kannattavuus riskin kontrolloidussa ympäristössä.

VIX:n treidausedut AvaTradella

Kaupankäynti VXXB:llä AvaTraden kautta tarjoaa seuraavat edut:

Tällä hetkellä AvaTrade ei tarjoa VIX CFD:tä. Voit sen sijaan treidata VIX-pohjaisia ETN VXXB:tä..

Rahoitusvälineiden luettelo

VIX indeksin UKK

 • Pitäisikö minun treidata VIX indeksiä?

  Jos haluat tehdä voittoa markkinoiden ollessa epävakaita, VIX-indeksi on hyvä vaihtoehto. Koska tämä indeksi seuraa volatiliteettia, se voi olla hyvä tapa hyötyä epävakaista markkinoista, kun ei ole varmuutta siitä, mihin suuntaan yksittäinen osake tai muu omaisuuserä voi mennä päivittäisellä tasolla. Aina, kun näet pelon ja epävarmuuden lisääntyvän markkinoilla, on hyvä hetki ostaa VIX-indeksiä, sillä pelko ja epävarmuus johtavat tyypillisesti lisääntyneeseen volatiliteettiin. Sitä vastoin, kun sijoittajat tuntevat olonsa luottavaiseksi, volatiliteetti vähenee, mikä antaa treidaajille mahdollisuuden saada voittoa myymällä VIX:ää lyhyeksi.

 • Kuinka VIX indeksi vaikuttaa osakkeiden hintaan?

  VIX:n ja S&P 500:n katsotaan korreloivan voimakkaasti negatiivisesti. Tämä tarkoittaa, että kun VIX nousee, S&P 500 todennäköisesti laskee, ja kun VIX laskee, osakkeet todennäköisesti nousevat. Muista, että volatiliteetti ei mittaa hintavaihtelun suuntaa, vaan pikemminkin muutosnopeutta eli sitä, kuinka nopeasti hinta liikkuu ylös- tai alaspäin. Monet treidaajat uskovat, että VIX-indeksi voi ennustaa S&P 500:n ylä- ja alamäkiä. Kun VIX nousee erittäin korkealle tasolle, sitä pidetään S&P 500:n ostosignaalina, mutta kun se nousee erittäin alhaiselle tasolle, sitä pidetään S&P 500:n myyntisignaalina.

 • Mikä on paras keino treidata VIX indeksiä?

  Sen sijaan, että kävisit kauppaa suoraan VIX:llä, on mahdollista käyttää VIX:ää osakkeilla ja indekseillä käytävässä kaupassa. Tämä johtuu siitä, että kun volatiliteetti nousee, osakkeet ja indeksit yleensä laskevat, mutta kun VIX laskee, osakkeet ja indeksit yleensä nousevat. Ainakin VIX-indeksiä voidaan käyttää alkusignaalina, jonka avulla voidaan alkaa etsiä merkkejä siitä, että markkinoilla kannattaa ostaa tai myydä volatiliteetin suunnan perusteella. VIX-indeksiä voidaan käyttää myös vahvistamaan perustietoja, jotka viittaavat lisääntyneeseen epävarmuuteen tai pelkoon markkinoilla. Jos VIX ei nouse vastauksena pelkoa tai huolta aiheuttaviin uutisiin, markkinat joko jättävät uutiset huomiotta tai niillä ei ole merkitystä.