Muutaman rahoitusmarkkinoilla käydyn kaupan jälkeen on helppo ymmärtää, miten välttämätöntä on ymmärtää voitto- ja tappiopotentiaali etukäteen ja hallita riskejä. Tietäminen ei kuitenkaan riitä, vaan se tulee myös soveltaa käytännössä! Yksi tapa sopeutua markkinoiden muutoksiin on käyttää vaihtoehtoisia kaupankäyntistrategioita. Optiokauppa on yksi tehokkaimmista välineistä tämän saavuttamiseksi. Se tarjoaa vertaansa vailla olevan monipuolisuuden hyödyntää kaikkia markkinaolosuhteita, olivatpa ne epävakaat tai eivät. Käyttämällä erilaisia optiokauppastrategioita voit kehittää kykyä löytää tilaisuus missä tahansa tilanteessa.

Mitä optioiden treidaus on?

Periaatteessa optiosopimus varaa kauppiaalle tietyn hinnan (ns. toteutushinta) voimassaolon päättymiseen asti ja antaa oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuuden markkinahintaa alempaan tai korkeampaan hintaan. Voimassaoloaika voi vaihdella muutamasta tunnista muutamaan vuoteen. Periaate on samanlainen kuin ostaminen ja myyminen CFD-kaupankäynnissä; osto-optio avataan, jos hinnan odotetaan nousevan, tai myyntioptio, jos hinnan ennustetaan laskevan. Optiot maksavat preemion, joka perustuu hinnan senhetkiseen volatiliteettiin – korkeampi volatiliteetti merkitsee korkeampaa preemiota.

Optioiden ostaminen vs optioiden myyminen

Optioilla voi käydä kauppaa kahdella eri tavalla: ostamalla (pitkä) ja myymällä (lyhyt). Kun kaupankäynti on kannattavaa, optio on in-the-money (ITM); kun kaupankäynti tuottaa tappiota, optio on out-of-the-money (OTM). Jos se tekee voittoa, kauppa on at-the-money (ATM).

Kun ostetaan (pitkiä) osto- ja myyntioptioita, kauppaa käydään ennusteen mukaisesti. Jos optio on

 • ITM: voitto perustuu erääntymis- ja toteutushintojen väliseen eroon.
 • OTM: riski rajoittuu vakuutusmaksuun.

Kun myydään (lyhyitä) osto- ja myyntioptioita, käydään kauppaa, joka on ristiriidassa ennusteen kanssa. Jos optio on

 • ITM: voitto rajoittuu preemioon.
 • OTM: tappio perustuu erääntymis- ja toteutushintojen väliseen eroon.

Osakeoptioissa optio-oikeuden myyminen on periaatteessa optio-oikeuden haltijan oikeuden helpottamista käyttää optio-oikeuttaan. Lyhyet osto-optiot voivat johtaa siihen, että omaisuuserä myydään markkinahintaa alemmalla toteutushinnalla. Lyhyet myyntioptiot voivat johtaa hyödykkeen ostamiseen markkinahintaa korkeampaan toteutushintaan. Koska olet option kirjoittaja ja otat riskin, ansaitset preemion, kun positio avataan, riippumatta tulevasta suunnasta.

Miksi treidata optioita AvaTradessa?

Olitpa sitten optiokauppaa aloitteleva tai jo optiokaupan hallitseva, kattavan tuen saaminen voi parantaa tuloksiasi merkittävästi. AvaTraden huipputekninen AvaOptions-kaupankäyntialusta antaa sinulle tehokkaat markkina-analyysi- ja kaupankäyntistrategiatyökalut, joiden avulla voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja käydä optiokauppaa luottavaisin mielin.

 • AvaOptions kaupankäyntialusta:
  Yksinkertainen, tehokas ja monipuolinen sekä työpöydällä että mobiililaitteissa. Analysoi markkinasuuntauksia käyttäen historiallisia kaavioita, volatiliteettikäyriä ja luottamusvälejä. Käytä sisäänrakennettuja riskinhallintatyökaluja arvioidaksesi salkun tilaa ja optioiden mahdollisia P/L-arvoja. Käy kauppaa yli 40 valuuttaparilla optioina, spoteina ja 13 yhdistelmästrategialla. Vähennä riskipotentiaalia stop loss -määräyksillä.
 • Riskienhallintaväline spot-kauppaa varten:
  AvaTraden ainutlaatuisen CFD-treidaukseen tarkoitetun AvaProtect-riskinrajoitustyökalun inspiroimana, optioita voidaan käyttää spot-kaupankäyntipositioiden suojaamiseen. Esimerkiksi pitkä spot-positio voidaan suojata ostamalla myyntioptio. Jos voitat pitkästä spotista, ainoa riski on myyntioption preemio. Jos pitkässä spotissa saavutetaan stop loss, myyntioptiosta saadut voitot kattavat ja saattavat jopa ylittää pitkän spotin tappiot.
 • Vaihtoehdot pitävät spotteihin liittyvät ennakkoluulot poissa:
  Spottikaupankäynnissä olet altis ahneudelle ja toiveikkuudelle ja saatat pitää kiinni positioista liian kauan. Optioiden voimassaoloajan päättyminen poistaa nämä psykologiset ennakkoluulot.
 • Mene pitkäksi kiinteällä riskillä, rajoittamattomalla tuotolla:
  Kun ostat osto- tai myyntioptioita, voit edelleen nauttia samasta tuottopotentiaalista kuin spot-kaupankäynnissä, mutta riski rajoittuu maksamaasi preemioon.
 • Mene lyhyeksi kiinteällä tuotolla, rajoitetulla riskillä:
  Myymällä osto- ja myyntioptioita saat kiinteän preemion suunnasta riippumatta, ja voit rajoittaa riskiäsi stop loss -toimeksiannoilla kuten spot-kaupankäynnissä.
 • Hyödynnä enemmän mahdollisuuksia:
  Spot-kaupankäynnissä voit usein jättää tilaisuuksia käyttämättä, jos et ole täysin varma. Koska optioiden ostamisen riski rajoittuu preemioon, voit hyödyntää enemmän mahdollisuuksia.

Optioiden treidausstrategiat

Kaupankäynnin vaihtoehtojen etu on, että se tarjoaa mahdollisuuden tehdä valintoja useilla parametreillä. Muuttujien laajan hallinnan ansiosta voit sisällyttää erilaisia kaupankäyntistrategioita riippuen erilaisista markkinaolosuhteista, kuten trendin suunnasta, kestosta ja volatiliteetista.

Optioiden perustreidausstrategiat

Long Call

Long call on rajoittamattoman voiton ja kiinteän riskin strategia, jossa ostetaan osto-optio. Ennustat, että kohde-etuuden hinta nousee; jos erääntymishinta on korkeampi kuin toteutushinta, erotus on voittosi. Maksimiriskisi rajoittuu maksamaasi preemioon. Pitkät ostopyynnöt ovat suositeltavia, kun markkinatunnelma on nouseva.

Long Put

Long Put on rajoittamattoman voiton ja kiinteän riskin strategia, jossa ostetaan myyntioptio. Ennustat, että kohde-etuuden hinta laskee; jos päättymishinta on korkeampi kuin toteutushinta, voitat erotuksen. Maksimiriskipotentiaali rajoittuu palkkioon. Kauppiaat käyvät mieluiten kauppaa pitkillä myyntispoteilla, kun markkinoilla on laskusuuntainen tunnelma.

Short Call

Short call on kiinteän voiton ja rajoitetun riskin strategia, jossa myydään osto-optio. Voit myydä lyhyitä osto-optioita, kun markkinatunnelma on epäselvästi nouseva tai vahvasti laskeva ja ennustat, että omaisuuserän hinta laskee. Lyhennyspalkkio on kiinteä tuottosi. Jos optio erääntyy lunastuskohdan alapuolella, sinulle ei aiheudu tappiota. Jos erääntymishinta on toteutushinnan yläpuolella, riski rajoittuu stop lossin määrään.

Short Put

Short Put on kiinteän voiton ja rajoitetun riskin strategia, jossa myydään myyntioptio. Voit myydä lyhyitä myyntioptioita, kun markkinat ovat epäselvästi laskusuuntaiset tai voimakkaasti noususuuntaiset ja ennustat omaisuuserän hinnan nousua. Tuottosi on kiinteä preemion suuruinen. Voitat, jos päättymishinta on toteutushinnan yläpuolella, mutta jos toteutushinta on toteutushinnan alapuolella, kärsit tappioita stop loss -lukemaasi asti.

Volatiliteettiin perustuvat kaksoisoptioiden kaupankäyntistrategiat

Long Straddle

Long Straddle on rajoittamaton voitto ja kiinteä riski strategia, jossa ostetaan osto- ja myyntioptio samalla toteutushinnalla ja päättymisajalla. Käytät pitkää straddlea, kun odotat suurta volatiliteettia markkinatapahtuman jälkeen, mutta olet epävarma sen suunnasta. Tuottosi perustuu voittaneen in-the-money (ITM) -option erääntymis- ja toteutushintojen väliseen erotukseen. Voitat, jos ITM-tuotto on suurempi kuin hävinneen out-of-the-money (OTM) -option preemio.

Short Straddle

Short Straddle on kiinteän voiton ja rajoitetun riskin strategia, jossa myydään osto-optio ja myyntioptio samalla toteutushinnalla ja päättymisajalla. Lyhyttä straddlea käytetään, kun odotetaan matalaa volatiliteettia. Ansaittu kokonaispalkkio on suurin mahdollinen voittosi. Riski on teoriassa rajaton ilman stop loss -määräystä ja perustuu häviävän OTM-option päättymis- ja toteutushintojen erotukseen.

Long Strangle

Long Strangle on rajoittamaton voitto ja kiinteä riski strategia, jossa ostetaan myyntioptio matalalla toteutushinnalla ja osto-optio korkealla toteutushinnalla samalla päättymisajankohdalla. Long Stranglea käytetään hyödyntämään tulevaa korkeaa volatiliteettia jompaankumpaan suuntaan. Voittopotentiaali on rajaton ja perustuu voittavan ITM-option päättymis- ja toteutushintojen väliseen eroon. Suurin riski syntyy, kun päättymishinta on toteutushintojen välissä ja molemmat positiot päättyvät OTM, jolloin sinun on maksettava preemio molemmista.

Short Strangle

Short Strangle on kiinteän voiton ja rajoitetun riskin strategia, jossa myydään myyntioptio matalalla toteutushinnalla ja osto-optio korkealla toteutushinnalla samalla päättymisajankohdalla. Lyhyttä strangle-optiota käytetään silloin, kun odotat, että omaisuuserän hinta pysyy tasaisena eräpäivään asti. Ansaitset preemion molemmista optioista ja saat täyden voiton, jos markkinahinta on toteutushintojen välissä päättymispäivänä. Jos päättymishinta on kuitenkin toisen toteutushinnan yläpuolella, vain toinen optioista on ITM. Toisella optiolla olisi rajoittamaton tappiopotentiaali, jonka riskiä rajoittaisit stop lossin avulla.

Long Combination

Pitkä yhdistelmä on rajoittamattoman voiton ja rajoittamattoman riskin strategia, johon kuuluu pitkä osto ja lyhyt myynti samalla toteutushinnalla ja päättymisajalla. Pitkää yhdistelmää käytetään, kun haluat hyötyä hinnannoususta ja välttää samalla marginaalikustannuksia. Kannattavuus perustuu pitkän ostopyynnön päättymis- ja toteutushintojen väliseen erotukseen lisättynä short putin preemiolla. Enimmäisriski on teoriassa rajoittamaton ilman stop lossia ja perustuu short putin tappioihin, kun erääntymishinta on alle toteutushinnan, lisättynä long callin preemiolla.

Short Combination

Short Combination on rajoittamattoman voiton ja rajoittamattoman riskin strategia, johon kuuluu lyhyt osto- ja pitkä myyntisopimus samalla toteutushinnalla ja päättymisajalla. Lyhyt yhdistelmä toimii samalla tavalla kuin pitkä yhdistelmä. Voitto perustuu pitkän myyntihinnan ja päättymishinnan eroihin sekä lyhyen ostopyynnön preemioon, ja riski perustuu lyhyen ostopyynnön etäisyyteen sekä pitkän myyntihinnan preemioon.

Spread-pohjaiset tuplavaihtoehtojen kaupankäyntistrategiat

Long Call Spread

Long (Bull) Call Spread on rajoitetun voiton ja kiinteän riskin strategia, jossa ostetaan matalan iskun osto-optio ja myydään korkean iskun osto-optio samalla päättymisajankohdalla. Long Call Spread -kauppaa käydään silloin, kun on selvä nousutrendi. Pitkä osto on pääkauppa, ja lyhyt osto toimii voitonottotoimeksiantona, mutta preemiovoiton kanssa. Enimmäisvoittosi rajoittuu merkkien väliseen erotukseen (eli spreadiin), johon lisätään lyhyen oston preemio. Korkean lunastuspalkin yläpuolella pitkien ostojen voitot ja lyhyiden ostojen tappiot kumoavat toisensa. Riski on kiinteä, joka vastaa pitkästä ostopyynnöstä maksettavaa preemiota, jos päättymishinta on alhaisemman toteutushinnan alapuolella.

Short Call Spread

Short (Bear) Call Spread on kiinteän voiton ja rajoitetun riskin strategia, jossa myydään matalan iskun osto-optio ja ostetaan korkean iskun osto-optio samalla päättymisajankohdalla. Short Call Spreadit ovat suositeltavia, kun markkinat ovat laskussa toipuakseen viimeaikaisesta noususta. Voittosi on kiinteä lyhyen callin preemio, ja riskisi on rajoitettu spreadiin sekä pitkän callin preemioon, jos päättymishinta on toteutushintojen välissä.

Long Put Spread

Long (Bull) Put Spread on kiinteän voiton ja rajoitetun riskin strategia, jossa myydään korkean option myynti ja ostetaan matalan option myynti samalla päättymisajankohdalla. Tätä strategiaa käytetään, kun odotetaan elpymisen lisääntyvän voimakkaan laskusuuntauksen jälkeen. Jos optiot erääntyvät korkean toteuman yläpuolella, voitto syntyy nettopreemiosta. Maksimiriski syntyy, kun erääntymishinta on matalan toteutushinnan alapuolella, ja se lasketaan marginaalin ja pitkän myyntipalkkion summana.

Short Put Spread

Short (Bear) Put Spread on rajoitetun voiton ja kiinteän riskin strategia, jossa ostetaan korkea optio ja myydään matala optio, samalla päättymisajankohdalla. Kun laskusuunta hallitsee markkinoita, voit käydä kauppaa Short Put Spreadilla – pitkä myynti olisi pääkauppa, ja lyhyt myynti veisi voiton. Vaihteluväli plus short put -palkkio olisi maksimivoittosi. Riski rajoittuu pitkän putin preemioon, jonka maksaisit vain, jos optiot erääntyvät korkeamman toteutushinnan yläpuolella.

Optioiden ja spottien yhdistelmäkauppastrategiat

Covered Call

Covered Call on rajoitetun voiton ja riskin strategia, jossa ostetaan spot-varallisuuserä ja myydään korkealla korolla oleva osto. Voit käyttää Covered Call -strategiaa, kun odotat omaisuuserän hinnan nousevan ja käyvän sen jälkeen tasaista kauppaa. Lyhyt ostosopimus toimii palkkion maksavana take profitina, ja päättymispäivä on yleensä 30-60 päivää, mikä antaa osakkeelle tarpeeksi tilaa laskea nousun jälkeen. Voittosi rajoittuu spot-ostohinnan ja option toteutushinnan väliseen erotukseen, johon lisätään lyhyen ostopyynnön palkkio. Jos erääntymishinta on ostohintaa alempi, spot-kauppasi kärsii tappioita, joten stop loss on tarpeen.

Fig Leaf

Fig Leaf (tunnetaan nimellä Leveraged Covered Call) on rajoitetun voiton ja rajoitetun riskin strategia, jossa ostetaan LEAPS -osto-optio ja myydään osto-optio eri päättymisajankohtina ennustaen, että kohde-etuuden hinta nousee rajoitetusti. Voittopotentiaali perustuu LEAPS-osto-option hyvän suorituskyvyn päättymiseen asti ja lyhyen osto-option preemioon. Riskipotentiaali perustuu LEAPS-ostosopimuksen huonoon suorituskykyyn ja sen toteuttamisesta maksettuun veloitukseen. Voit käydä kauppaa tällä strategialla silloin, kun haluat välttää osakkeiden ostamisesta aiheutuvat kustannukset.

Protective Put

Protective Put on rajoittamattoman voiton ja rajoitetetun riskin strategia, jossa ostetaan spot-varallisuuserä ja ostetaan myyntioptio. Se on pohjimmiltaan suojausstrategia, jonka tarkoituksena on kattaa mahdolliset spot-tappiot. Suosimme suojaavaa myyntiä riskin hallitsemiseksi, kun nousutrendi on epäselvä. Voitot perustuvat pääasiassa spot-kauppaan, josta on vähennetty pitkä put-palkkio. Pääasiallinen riski on preemio; jos erääntymishinta on alle spot-ostohinnan, tappiot katetaan pitkällä myyntioptiolla.

Collar

Collar on rajoitetun voiton ja riskin strategia, jossa ostetaan spot-varoja, matalan iskun pitkä myynti ja korkean iskun lyhyt osto. Collar on Covered Callin ja Protective Putin yhdistelmä, ja käytät sitä riskinhallintaan, kun suunta on epävarma. Voitat kurssinoususta lyhyeen ostopyyntöön asti sekä nettopreemiosta. Riskipotentiaali on rajoitettu pitkään myyntipalkkiin plus nettopreemio.

Edistyneet optiokaupan strategiat

Iron Butterfly

Iron Butterfly on kiinteän voiton ja rajoitetun riskin strategia, johon kuuluu kaksi osto-optiota ja kaksi myyntioptiota samalla päättymisajalla mutta kolmella eri toteutushinnalla. Voit rekrytoida Iron Butterflyn, kun odotat markkinoilla olevan matalaa volatiliteettia markkinatapahtuman jälkeen. Määritä ensin matala, keskimmäinen ja korkea strike. Sen jälkeen käydään kauppaa matalan iskun pitkällä myyntihinnalla, keskimmäisen iskun lyhyellä osto- ja myyntihinnalla ja korkean iskun pitkällä myyntihinnalla. Voitat nettopreemion, jos päättymishinta on korkean ja matalan toteutushinnan välissä. Jos optiot erääntyvät korkeiden tai matalien merkintöjen ulkopuolella, tappiosi rajoittuu keskimmäisen merkinnän ja matalan tai korkean merkinnän väliseen erotukseen suunnasta riippuen.

Iron Condor

Iron Condor on kiinteän voiton ja rajoitetun riskin strategia, johon kuuluu kaksi osto-optiota ja kaksi myyntioptiota samalla päättymisajalla mutta neljällä eri toteutushinnalla. Sitä käytetään, kun omaisuuserän hinta liikkuu vaihteluvälillä, jossa volatiliteetti on alhainen. Ensin määritetään low, low-mid, high-mid, and high strikesit. Sen jälkeen käydään kauppaa low-strike long put, low-mid-strike short put, high-mid-strike short call ja high strike long call. Jos päättymishinta on low-mid- ja high-mid-strikesien välillä, voitat nettopreemiosta. Maksimiriskisi syntyy, kun erääntymishinta on joko matalan ja matalan keskikurssin (short/long put spread) tai korkean ja korkean keskikurssin (short/long call spread) välillä.

Double Diagonal

Double Diagonal on kiinteän voiton ja rajoitetun riskin strategia, joka käsittää kaupankäynnin 30 päivän lyhyillä osto- ja myyntisopimuksilla ja 60 päivän pitkillä osto- ja myyntisopimuksilla. Voit käyttää kaksinkertaista diagonaalia Iron Condorin sijasta, kun alhaisen volatiliteetin suuntaus näkyy pitkällä aikavälillä. Ensin tunnistat neljä lyöntiä ja käyt kauppaa lyhyellä put/call- ja pitkällä/put-soitolla kuten Iron Condorissa. Erona on se, että sisemmän vaihteluvälin muodostavien lyhyiden myynti- ja ostosopimusten voimassaoloaikojen pitäisi olla 30 päivää, kun taas ulomman vaihteluvälin muodostavien pitkien myynti- ja ostosopimusten voimassaoloaikojen pitäisi olla 60 päivää. Voittosi on sidottu nettopalkkioihin. Jos 30 päivän vanhentumisaika on sisäisen vaihteluvälin sisällä, voit avata lyhyet put/call-positiot uudelleen pitkien put/call-positioiden vanhentumisajalla ja saada uuden voittomahdollisuuden. Maksimiriskipotentiaali rajoittuu suunnasta riippuen lyhyiden/pitkien osto- tai myyntihintojen erotukseen, jos päättymishinta on vaihteluvälin ulkopuolella.

Option of the Wisest

Optiokauppa on täydellinen työkalupakki, jolla voit hyödyntää minkä tahansa hintakehityksen. Vaikka se saattaa aluksi vaikuttaa suhteellisen monimutkaisemmalta, se antaa sinulle hallinnan tason, jota muut kaupankäyntimenetelmät eivät voi edes ehdottaa. Kun ymmärrät optiokauppojen logiikan, pääset tutustumaan uuteen ja helpompaan tapaan realisoida rahoitusmarkkinoiden voittopotentiaalia.

Optiotreidauksen UKK

 • Mikä on paras strategia optioiden treidaukseen?

  Kun valittavana on kymmeniä optiostrategioita, miten voi päättää, mikä niistä on paras optiokauppaan? Monet ”asiantuntijat” suosittelevat optioiden myymistä optioiden ostamisen sijaan. Yleisesti ottaen paras strategia optiokauppaan on sellainen, jonka ymmärrät ja joka sopii persoonallisuuteesi. On tietenkin sanomattakin selvää, että strategian on oltava myös kannattava. Jos pystyt yhdistämään nämä kolme ominaisuutta käyttämääsi kaupankäyntistrategiaan, se on sinulle paras optiokauppastrategia.

 • Mikä optiotreidausstrategia on tuottoisin?

  On olemassa monia optiokauppastrategioita, ja optiokaupan tiedetään tarjoavan suuria mahdollisuuksia. Mutta mikä strategioista on kannattavin? Monet asiantuntijakauppiaat pitävät myyntioptioiden myyntiä kaikista optiostrategioista kannattavimpana. Vaikka se toimii parhaiten nousevilla markkinoilla, se voi toimia myös sivusuuntaisilla markkinoilla. Ja ne, jotka ovat valmiita myymään pitkäaikaisia, rahassa olevia myyntipäätöksiä, voivat saada erittäin erinomaisia tuottoja optioiden ajan kulumisen ansiosta. Nämä pidemmän aikavälin in-the-money-optiot voivat olla kannattavia riippumatta siitä, mihin suuntaan markkinat kehittyvät.

 • Kuinka hallita optioiden treidausta?

  Ajatus optiokauppojen ”hallitsemisesta” on itse asiassa saavuttamaton, koska markkinat muuttuvat jatkuvasti. On kuitenkin joitakin asioita, joita voidaan tehdä, jotta päästään mahdollisimman lähelle hallitsemista. Näihin kuuluu kaikkien perusoptiokauppastrategioiden tunteminen, sillä ilman tietoa siitä, mitkä strategiat ovat mahdollisia, ei ole mahdollista hallita optioiden treidausta. Siihen kuuluu myös perehtyminen kaikkiin eri markkinoihin, joilla voi käydä optiokauppaa, ja sen jälkeen sen strategian ja markkinan valitseminen, joka sopii parhaiten omaan kaupankäyntifilosofiaasi. Optiokaupan hallitseminen, kuten minkä tahansa muunkin asian hallitseminen, edellyttää jatkuvaa opiskelua ja harjoittelua.

Mikä optiokauppastrategia sopii parhaiten tyyliisi? Avaa demotili AvaOptionsilla ja aloita harjoittelu. Kun olet valmis käymään optiokauppaa itsevarmasti, voit siirtyä oikealle tilille ja alkaa nauttia kiinteästä tuottopotentiaalista täydessä hallinnassa.