Päivittäisten kiireiden ja velvollisuuksien keskellä emme välttämättä huomaa elämän pieniä yksityiskohtia. Yksi näistä pienistä yksityiskohdista ovat säännölliset menomme, kuten asuminen, kulkeminen ja ruoka. Vaikka emme useinkaan ota huomioon jokapäiväisiä menojamme, ne ovat suurin menoerä tuloistamme. Kun päivittäisen ostoskorin hinnat nousevat, käytettävissä olevan käteisen määrä vähenee. Hintojen nousu tapahtuu yleensä hienovaraisesti, emmekä yleensä tiedosta sitä. Tätä kutsutaan inflaatioksi. Peruskulut ovat useimmiten samat kaikille, ja seuraamalla niiden hinnanmuutoksia voimme mitata, kuinka kalliiksi elämä tulee ajan mittaan.

Mikä on kuluttajahintaindeksi (CPI)?

Kuluttajahintaindeksi (CPI) on tärkein taloudellinen indikaattori, jota käytetään inflaation ja elinkustannusten seuraamiseen maassa. Se koostuu tavaroiden ja palvelujen korista, ja korin hinta lasketaan korin osatekijöiden vähittäishintojen painotettuna keskiarvona. Kuluttajahintaindeksi julkaistaan kuukausittain, mutta myös neljännesvuosittain ja vuosittain. Kuluttajahintaindeksiraporttien säännöllinen julkaiseminen antaa mahdollisuuden analysoida yksittäisten hyödykkeiden ja koko ostoskorin hintojen muutosta ajan mittaan. Korin hinnan muuttumisnopeutta ajan mittaan kutsutaan myös inflaatioasteeksi. Kuluttajahintaindeksi luotiin ensimmäisen kerran ensimmäisen maailmansodan aikana, kun epänormaali hintojen nousu johti indeksin luomiseen elinkustannusten mukautusten laskemiseksi. Vuoden 1984 raportissa kuluttajahintaindeksilukujen perusarvoksi asetettiin 100.

Jos kuluttajahintaindeksiluku on 140, se tarkoittaa, että inflaatio on 40 prosenttia korkeampi kuin vuoden 1984 luku. Nykyään kuluttajahintaindeksi toimii tärkeimpänä inflaation indikaattorina ja auttaa kansallista keskuspankkia mukauttamaan rahapolitiikkaansa inflaatiotavoitteidensa mukaisesti. Tasaista inflaatiotasoa (eli 2 prosenttia) pidetään terveenä vakaan talouskasvun kannalta. Kuluttajahintaindeksi, kuten muutkin inflaatioindikaattorit, on viivästynyt indikaattori siinä mielessä, että se kertoo muutoksesta menneellä ajanjaksolla. Kun maa julkaisee kuluttajahintaindeksiraportin, tulokset ilmaistaan muutosprosenttina edelliseen jaksoon verrattuna.

Jos tulos on positiivinen, kuluttajahinnat ovat nousseet ja inflaatioaste on nousussa. Päinvastaisessa skenaariossa kuluttajat maksaisivat vähemmän, ja inflaatio olisi laskussa. Markkinoiden reaktio riippuu maan taloudellisesta tilanteesta. Esimerkiksi normaaleissa taloudellisissa olosuhteissa kuluttajahintaindeksin nousu kannustaisi keskuspankkia nostamaan korkoja, mikä lisäisi valuutan arvoa ja houkuttelisi kauppiaita ostamaan lisää. Jos nykyinen inflaatio on kuitenkin liian korkea tai talous on taantumassa, kansalaisten pysähtynyt tulotaso ei vastaisi elinkustannusten nousua ja lopulta vähentäisi kuluttajien kulutusta ajan myötä. Näin ollen se voi aiheuttaa päinvastaisen vaikutuksen ja karkottaa sijoittajat pois.

Kuinka kuluttajahintaindeksi lasketaan?

Kuluttajahintaindeksi mittaa kuluttajahintojen inflaatiota taloudessa luomalla perustavaroista ja -palveluista koostuvan korin. Yleensä kuluttajahintaindeksikoriin kuuluu 80 alaindeksiä kahdeksasta luokasta, jotka vaihtelevat elintarvikkeista ja vaatteista asumiseen ja kuljetuksiin. Hintakorin muodostamisessa käytettävät menetelmät ja hintaindeksien laskentakaavat voivat vaihdella hieman maittain ja alueittain.

Hintaindeksin laskemiseen on kolme erilaista kuluttajahintaindeksikaavaa: Laspeyres, Paasche ja Fischer. Alla olevissa kaavoissa on selitetty kunkin niistä muodostuminen:

 • p: esineen hinta
 • q: esineen määrä
 • c: tämänhetkinen ajanjakso
 • b: perusajankohta

Laspeyresin hintaindeksi: Erät painotetaan peruskauden määrän perusteella.

CPI(L) = Kunkin erän [p(c) x q(b)] summa / Kunkin erän [p(b) x q(b)] summa

Paaschen hintaindeksi: Erät painotetaan kuluvan kauden määrän perusteella.

CPI(P) = Kunkin erän [p(c) x q(c)] summa / Kunkin erän [p(b) x q(c)] summa

Fischerin hintaindeksi: Laskee Laspeyresin ja Paaschen geometrisen keskiarvon.

CPI(F) = √ [CPI(L) x CPI(P)]

Kunkin kuluttajahintaindeksilaskelman avulla saadaan kuluvan ajanjakson korin hintojen suhde perusajanjaksoon. Suhde kerrotaan sitten 100:lla, jotta muutos voidaan ilmaista prosentteina.

Kuinka inflaatiokorko lasketaan CPI:n avulla?

Koska inflaatio mitataan hintaindeksin prosentuaalisena muutoksena (inflaation määritelmä), kuluttajahintaindeksin arvoa seurataan tarkasti. Inflaatioasteen kaava on seuraava:

Inflation Rate = [CPI(c) – CPI(b)] / CPI(b)

Rahoitusmarkkinoilla inflaatioaste osoittaa tulevien korkomuutosten suunnan, mikä vaikuttaa välittömästi käypiin hintoihin. Jos esimerkiksi kuluttajahintainflaatio poikkeaa äkillisesti keskuspankin tavoitteesta, markkinat odottaisivat keskuspankin ryhtyvän toimiin ja nostavan tai laskevan korkotasoa. Tämä odotus johtaisi siihen, että sijoittajat joko ostaisivat tai myisivät valuuttaa huomattavasti enemmän.

Kuinka käydä kauppaa kuluttajahintaindeksijulkaisuilla?

Kuluttajahintaindeksillä on inflaation tärkeimpänä taloudellisena indikaattorina tärkeä rooli keskuspankin rahapoliittisissa päätöksissä. Kunkin maan keskuspankki on vastuussa rahapolitiikan luomisesta talouden terveyden ja kasvun edistämiseksi. Inflaatio on BKT:n ja työttömyysasteen ohella tärkeä osa talouskasvua, ja inflaatiotavoite asetetaan yleensä 2-3 prosentin välille. Keskuspankki voi manipuloida ja valvoa inflaatiota käyttämällä korkotasoa välineenä. Korkopäätökset ovat aina vaikutusvaltaisimpien taloudellisten tapahtumien listan kärjessä, ja niillä on voimakas vaikutus kansallisen valuutan arvoon. Koska keskuspankit päättävät koron nostamisesta tai laskemisesta inflaatiokehityksen perusteella, sijoittajat ja analyytikot seuraavat tarkasti kuluttajahintaindeksiraportteja, ja ne vaikuttavat voimakkaasti markkinoiden tunnelmiin valuuttaa kohtaan. Kuluttajahintaindeksiraportin julkaiseminen aiheuttaa yleensä suurta volatiliteettia rahoitusmarkkinoilla, erityisesti forex-valuuttapareissa.

Kuluttajahintaindeksin julkaisua voidaan tarkastella kahdella tavalla. Yksi on verrata todellista julkaisua ennusteeseen ja edelliseen julkaisuun. Toinen on tulkita sitä keskuspankin tavoitteen mukaisesti. Kummassakin tapauksessa tulos laukaisee volatiliteetin ja johtaa lukuisiin lyhyen aikavälin mahdollisuuksiin uutiskaupankäyntistrategioissa. Oletetaan, että Yhdysvaltojen odotetaan julkaisevan kuukausittaisen CPI-raportin. Ennuste on 1,3 % ja edellinen tulos oli 1,1 % – analyytikot odottavat siis CPI:n nousevan. Kun raportti julkaistaan, todellinen tulos on 1,5 % ja voittaa ennusteet positiivisesti. Odotukset Yhdysvaltain keskuspankin koronnostosta kasvaisivat, ja kauppiaat pyrkisivät ostamaan USD:tä. Tämän seurauksena valuuttaparit, kuten EUR/USD ja USD/CAD, liikkuvat USD:n hyväksi, kun taas osakkeet, kuten e Applen osakkeet ja US_Tech100-indeksi, saattavat menettää arvoaan.

Maailman tärkeimmät kuluttajahintaindeksit

Kuluttajahintaindeksiraporteilla on erilaiset nimet ja painotukset eri maissa eri puolilla maailmaa (inflaatiovauhdin kaava muuttuu kehittyneissä ja kehittyvissä talouksissa). Jotkut niistä ovat Laspeyres-indeksejä, jotkut Fisher-indeksejä – mutta niillä kaikilla on suuri vaikutus rahoitusmarkkinoihin.

YHDYSVALLAT

Yhdysvaltain kuluttajahintaindeksi kattaa vain kaupunkialueet – siksi sitä kutsutaan usein CPI-U:ksi. Fed ei kuitenkaan keskity klassiseen CPI:hen, koska se on Laspeyres-indeksi ja kärsii ylöspäin suuntautuvista vääristymistä. Sen vuoksi Fed siirtyi vuonna 2000 käyttämään Fischer-pohjaista PCE-indeksiä (Private Consumption Expenditure), joka kattaa koko kulutusmenojen kirjon eikä vain yhtä koria.

EU

Euroopan keskuspankki (EKP) kerää kustakin maasta erikseen lasketut kansalliset kuluttajahintaindeksit ja yhdistää ne yhdenmukaistetuksi kuluttajahintaindeksiksi (YKHI) painotetun keskiarvon avulla.

 • Alue: Eurooppa
 • Julkaisuajankohta: kuukausittain ja vuosittain
 • Julkaiseva taho: Eurostat
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: EUR; EuroStoxx50; DAX 30, CAC 40; EU:n jäsenvaltioiden valtion joukkovelkakirjalainat

UK

 • Alue: Eurooppa
 • Julkaisuajankohta: kuukausittain ja vuosittain
 • Julkaiseva taho: Kansalliset tilastot
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: GBP, EUR; brittiläiset osakkeet; UK100; Yhdistyneiden Kuningaskuntien giltsit

Kanada

 • Alue: Pohjois-Amerikka
 • Julkaisuajankohta: kuukausittain ja vuosittain
 • Julkaiseva taho: Kanadan tilastokeskus
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: CAD; kanadalaiset osakkeet; S&P/TSX; Kanadan jälkimarkkinakelpoiset joukkovelkakirjalainat; raakaöljy.

Japani

 • Alue: Aasia
 • Julkaisuajankohta: kuukausittain ja vuosittain
 • Julkaiseva taho: Japanin tilastokeskus
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: JPY; japanilaiset osakkeet; Nikkei 225; Japanin valtion joukkovelkakirjalainat

Kiina

Elintarvikkeiden painot ovat korkeammat Kiinan kuluttajahintaindeksin kaavassa, koska keskivertokuluttajan tuloista suurempi osa menee elintarvikkeisiin.

 • Alue: Aasia
 • Julkaisuajankohta: kuukausittain ja vuosittain
 • Julkaiseva taho: Kansallinen tilastokeskus
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: CNY, AUD, NZD; kiinalaiset osakkeet; Shanghai SE Composite; Kiinan valtion joukkovelkakirjalainat

Australia

 • Alue: Oseania, Aasia
 • Julkaisuajankohta: kuukausittain ja vuosittain
 • Julkaiseva taho: Australian tilastokeskus
 • Vaikutuksen alaiset omaisuuserät: AUD, NZD; Australian ja Uuden Seelannin osakkeet ja joukkovelkakirjat; ASX 200 indeksi

Valmistaudu kuluttajahintaindeksijulkaisuihin AvaTradessa

Kuluttajahintaindeksiluvut vaikuttavat suoraan keskuspankkien korkopäätöksiin ja siten myös valuuttojen hintoihin. Kuukausittaisia kuluttajahintaindeksiraportteja odotetaan innokkaasti, sillä kaupankäynnin äkillinen lisääntyminen johtaa hintojen heilahteluun. Meidän kanssa on helppo valmistautua julkaisuihin, riittää, kun kirjaudut AvaTraden alustalle ja voit käyttää loistavia kaupankäyntityökaluja markkinoiden hyödyntämiseksi.

 • Milloin kuluttajahintaindeksi julkaistaan?

  Kaikkien tärkeimpien kuluttajahintaindeksin julkistusten päivämäärät, kellonajat ja ennusteet löytyvät AvaTraden omalta talouskalenterisivulta.

 • Mitä omaisuuseriä kannattaa treidata?

  Kuluttajahintaindeksiraportit vaikuttavat voimakkaasti liikkeeseenlaskijamaan valuuttaan. Onneksi AvaTrade mahdollistaa kaupankäynnin forex-valuuttapareilla suurella vipuvaikutuksella ja alhaisilla marginaaleilla.

 • Ostaa vai myydä?

  Tiedämme nyt, että positiivinen kuluttajahintaindeksi lisää valuutan arvoa ja negatiivinen kuluttajahintaindeksi vähentää sen arvoa. AvaTraden CFD-kaupankäynnillä voimme hyötyä kummastakin suunnasta! Lyhyeksimyyntiin ei sovelleta rajoituksia.

 • Entäpä väärät arviot?

  Kuluttajahintaindeksin volatiliteetti merkitsee sekä mahdollisuuksia että riskejä; voimme käyttää AvaProtectia suojataksemme positioiltamme siltä varalta, että tulos pettää markkinat.

Markkinat, mahdollisuudet, varat, työkalut… olet valmis aloittamaan kaupankäynnin kuluttajahintaindeksiraporteilla! Riippumatta siitä, nousevatko vai laskevatko hinnat paikallisessa taloudessa, huolellinen kaupankäynti kuluttajahintaindeksin raporteilla varmistaa, että salkkusi jatkaa kasvuaan ilman, että keskuspankki hallitsee sitä. Tarkista, milloin on seuraava kuluttajahintaindeksiraportin julkaisu ja valmista positiosi!

Kuluttajahintaindeksin UKK

 • Kuinka kuluttajahintaindeksi vaikuttaa forexiin?

  Kuluttajahintaindeksiluvuilla voi olla valtava vaikutus valuuttojen vaihtokursseihin. Varsinaisten lukujen lisäksi jopa kauppiaiden odotukset kuluttajahintaindeksiluvuista voivat aiheuttaa suurta volatiliteettia valuuttamarkkinoilla. Tämä johtuu siitä, että kuluttajahintaindeksi mittaa maan inflaatiota, ja inflaatioluvuilla on suuri vaikutus keskuspankkien päätöksentekoprosesseihin. Kun inflaatio nousee liian korkeaksi, keskuspankki todennäköisesti nostaa korkoja, ja kun se on liian alhainen, se laskee korkoja. Korkeammat korot aiheuttavat luonnollisesti valuutan kysynnän kasvua ja yleensä korkeamman valuuttakurssin, kun taas matalammat korot aiheuttavat yleensä valuutan kurssin laskun.

 • Kumpi on parempi; alhaisempi vai korkeampi kuluttajahintaindeksi?

  Kun kuluttajahintaindeksi nousee, se tarkoittaa, että myös kuluttajahinnat nousevat, ja kun se laskee, se tarkoittaa, että kuluttajahinnat yleensä laskevat. Lyhyesti sanottuna korkeampi kuluttajahintaindeksi tarkoittaa korkeampaa inflaatiota, kun taas laskeva kuluttajahintaindeksi tarkoittaa alhaisempaa inflaatiota tai jopa deflaatiota. Tältä osin kuluttajahintaindeksin luvut voivat olla hyvin tärkeitä erityisesti valuuttamarkkinoille, koska inflaatioaste vaikuttaa rahapoliittisiin päätöksiin ja keskuspankkien asettamiin korkoihin. Kuluttajahintaindeksitiedot eivät yleensä vaikuta osakemarkkinoihin yhtä paljon, mutta ne voivat vaikuttaa, koska korkeammat korot voivat hidastaa yritystoimintaa. Yleensä osakemarkkinat pitävät parempana alhaisempaa kuluttajahintaindeksiä, joka antaa kuluttajille mahdollisuuden jatkaa kulutusta ja yrityksille mahdollisuuden jatkaa investointeja.

 • Mihin kuluttajahintaindeksin lukemaa käytetään?

  Koska kuluttajahintaindeksi on elinkustannusten indikaattori, hallitukset käyttävät kuluttajahintaindeksitietoja asettaessaan maksuja suurille ihmisryhmille. Yhdysvalloissa on yli 2 miljoonaa työntekijää, joiden palkat kuuluvat työehtosopimusten piiriin. Kun kuluttajahintaindeksi nousee, myös heidän palkkansa nousevat, mikä lisää heidän ostovoimaansa. Lisäksi lähes 50 miljoonan sosiaaliturvan saajan etuudet on sidottu kuluttajahintaindeksiin. Muita ryhmiä, joiden etuudet kasvavat, kun kuluttajahintaindeksi nousee, ovat eläkkeellä olevat sotilaat ja valtion työntekijät sekä ruoka-avustuksen saajat. Todellisuudessa kuluttajahintaindeksi vaikuttaa jokaiseen amerikkalaiseen veronmaksajaan, koska Yhdysvaltain verolainsäädäntöä mukautetaan kuluttajahintaindeksin lukemien perusteella.

Näetkö kaupankäyntimahdollisuuden? Avaa tili nyt!