Blanket Recommendation

blanket recommendation

Usein kuulee, että neuvonantaja antaa yleisluontoisen suosituksen jonkin omaisuuserän ostamisesta tai myymisestä. Mutta mikä tarkalleen ottaen on yleissuositus? Periaatteessa se on neuvo ostaa tai myydä omaisuuserä, yleensä osake, mutta se voi olla myös jokin muu omaisuuserä, kuten valuutta tai kulta, ja se jaetaan laajasti kaikille neuvonantajan asiakkaille. Neuvo kattaa neuvojan koko asiakaskunnan, ja kaikki saavat samat neuvot riippumatta siitä, ovatko ne tarkoituksenmukaisia tai edes sopivatko ne yhteen heidän sijoitustavoitteiden tai riskinsietokyvyn kanssa.

On tilanteita, joissa yleissuosituksen lähettäminen on tarkoituksenmukaista, kuten esimerkiksi kaikille asiakkaille tarjottava neuvo, että heidän on monipuolistettava salkkujaan sisällyttämällä niihin vaihtoehtoisia sijoituksia ja omaisuusluokkia, kuten kiinteistöjä tai hyödykkeitä.Yleissuositus voi olla myös erittäin epäasianmukainen, kuten esimerkiksi suositus ostaa osakkeita erittäin spekulatiivisesta ja riskialttiista uudesta listautumisannista.

Tärkeää muistaa

  • Yleissuositus on asiantuntijan kaikille asiakkailleen lähettämä neuvo riippumatta siitä, soveltuuko neuvo kaikille.
  • Sääntelyviranomaiset usein kieltävät yleissuositukset, koska sijoittajilla on hyvin erilaisia riskiprofiileja ja sijoitustavoitteita. Yleissuosituksen antaminen ei yleensä ole suositeltavaa, mutta joskus se voi olla yleisesti ottaen hyödyllinen, kuten esimerkiksi suositus salkun hajauttamisesta.
  • Kun yksittäisestä osakkeesta annetaan yleissuositus, tarkoituksena on yleensä ilmoittaa asiakkaille, että osakkeen odotetaan tekevän suuren liikkeen lähipäivinä.

Yleissuositus tarkemmin selitettynä

Useimmat yleissuositukset lähetetään tietyn osakkeen, sektorin tai omaisuuserän ostamisen tai myymisen suosittamiseksi. Tällaisen viestinnän tavoite voi vaihdella, mutta usein sen tarkoituksena on varoittaa asiakkaita siitä, että neuvonantajan tai organisaation tekemä tutkimus osoittaa, että suosituksen kohteena oleva osake, sektori tai omaisuuserä tulee todennäköisesti liikkumaan lähitulevaisuudessa voimakkaasti suuntaan tai toiseen. Jos yleissuositus antaa odotuksia korkeammasta liikkeestä, asiakkaat saattavat haluta avata pitkän position kyseisessä osakkeessa tai muussa omaisuuserässä. Jos taas ennustetaan, että suunta on alaspäin, asiakkaat voivat myydä hallussaan olevat osakkeet tai harkita lyhyeksi myyntiä hyödyntääkseen omaisuuserän ennustettua laskua.

Tämäntyyppisten yleissuositusten suurin haittapuoli on se, että niissä ei oteta huomioon yksittäisten asiakkaiden riskiprofiilia, sijoitustavoitteita tai aikahorisonttia.

Yleissuosituksen käyttäminen ei ole välttämättä hyvä ajatus, sillä asiakkaitten sijoitusprofiilit ovat erilaisia. Otetaan esimerkiksi eläkeläinen, joka tarvitsee turvallisia ja tuottoa tuottavia sijoituskohteita.

Tällaisella asiakkaalla ei ole varaa ottaa riskiä, jossa hän voi mahdollisesti menettää paljon rahaa. Toinen asiakas voi olla nuori, naimaton ammatinharjoittaja, jolla on paljon pidempi aikahorisontti ja paljon suurempi riskinsietokyky.

Yleissuositus tulevan spekulatiivisen listautumisannin ostamisesta on varmasti sopiva toiselle asiakkaalle, joka pystyy sietämään listautumisannin osakkeiden ostamiseen liittyviä riskejä, mutta se on äärimmäisen sopimaton ensimmäiselle asiakkaalle, jonka on säilytettävä pääomansa ja vältettävä mahdollisesti suuria tappioita.

Rahoitusneuvonantajia sääntelee Yhdysvalloissa Financial Industry Regulatory Authority, ja se on kieltänyt neuvonantajiaan antamasta yleisluonteisia suosituksia yksittäisten yritysten osakkeista.

Yleissuositusten soveltuvuus

Nykyisten säännösten mukaan rahoitusneuvojien ja välittäjävälittäjien on täytettävä soveltuvuusvelvoite. Tämä tarkoittaa, että he saavat antaa asiakkailleen vain sellaisia suosituksia, joita voidaan pitää sopivina ja asiakkaan etujen mukaisina.

Sekä rahoitusneuvojat että meklarinvälittäjät kuuluvat Yhdysvalloissa Financial Industry Regulatory Authorityn (FINRA) sääntelyn piiriin, ja molempien on annettava vain sellaisia suosituksia, jotka ovat sopivia heidän asiakkailleen.

FINRA:n sääntö, joka koskee soveltuvuutta, on FINRA:n sääntö numero 2111. Säännön mukaan välittäjillä, rahoitusneuvojilla ja muilla lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on “oltava kohtuulliset perusteet uskoa, että arvopaperia tai arvopapereita koskeva suositeltu transaktio tai sijoitusstrategia soveltuu asiakkaalle niiden tietojen perusteella, jotka [yritys] tai lähipiiriin kuuluva henkilö on saanut asiakkaan sijoitusprofiilin selvittämiseksi.

Toisin sanoen FINRAn sääntöjen ja määräysten soveltamisalaan kuuluvien sijoitusneuvojien on otettava huomioon asiakkaidensa riskiprofiili, aikahorisontti ja sijoitustavoitteet, kun he lähettävät arvopapereita koskevia suosituksia.

Yleissuosituksissa ei oteta huomioon mitään näistä asiakkaan ominaisuuksista, ja siksi FINRA kieltää yleissuositukset Yhdysvalloissa. Itse asiassa kaikki yleissuositukset antavat todennäköisesti neuvoja, jotka ovat suoraan ristiriidassa tiettyjen asiakkaiden tavoitteiden kanssa, ja niitä voidaan pitää erityisen sopimattomina näille asiakkaille.

Erityisesti huomioitavaa

Jos saat joskus yleissuosituksen miltä tahansa rahoituslaitokselta tai neuvonantajalta, olipa se tai hän miten arvostettu tahansa, sinun on harkittava huolellisesti, ovatko lausunnossa annetut neuvot sovellettavissa ja sopivia omaan tilanteeseesi. Mieti, vastaako se riskinsietokykyäsi ja onko se linjassa omien sijoitustavoitteidesi kanssa. Tutki suositusta itse ennen kuin ryhdyt toimiin.

Muista aina, että yleisiä neuvoja annetaan ottamatta huomioon yksilön tilannetta tai hänen etuaan. Joissakin tapauksissa annetut neuvot voivat olla yleisluonteisia, ja jos näin on, niitä voi olla hyvä noudattaa. Tällaisia laajapohjaisia suosituksia voivat olla esimerkiksi tavat hajauttaa salkkua tai se, kuinka paljon rahaa kannattaa pitää likvideinä käteisvaroina. Niin kauan kuin neuvot ovat näin yleisiä, niitä kannattaa harkita.

Kun yleinen suositus kuitenkin muuttuu yksityiskohtaisemmaksi, on syytä olla varovaisempi ja kiinnitettävä enemmän huomiota suosituksen yksityiskohtiin. Nämä erityissuositukset saattavat silti olla juuri sinulle sopivia, mutta ne voivat yhtä hyvin olla sopimattomia, jolloin annettuja neuvoja on syytä välttää.

Joissakin tapauksissa yleissuositukset ovat segmentoituneempia, mikä auttaa pitämään ne asianmukaisempina. Rahoitusneuvoja voi esimerkiksi lähettää yleissuosituksen, jossa käsitellään eläkesäästämistä ja siihen soveltuvia välineitä, mutta se voidaan lähettää vain 25-45-vuotiaille asiakkaille. Hän voi myös lähettää sosiaaliturvaa tai joukkovelkakirjatuloja koskevan yleissuosituksen asiakkailleen, jotka ovat lähellä eläkeikää tai ovat jo ylittäneet sen.

Rekisteröi treidaustili nyt,
oniin pääset markkinoille tai kokeile riskitöntä demotiliämme.