Jos haluat olla menestyvä Forex-treidaaja, sinun on rakennettava Forex kaupankäyntimalli, jota kutsutaan myös kaupankäyntisuunnitelmaksi, ja noudatettava mallissasi vahvistettuja sääntöjä. Tämä pätee sekä edistyneisiin että aloitteleviin kauppiaisiin. Alta löydät vaiheet, joita on noudatettava valuuttakaupankäyntimallin rakentamiseksi ja sen kannattavuuden testaamiseksi ennen sen käyttöönottoa.

Teknisten analyysien ymmärtäminen

Teknisessä analyysissä käytetään kaavioita, jotka näyttävät kiinnostavan omaisuuserän hintahistorian, analysoidaksesi markkinoiden odotettua tulevaa suuntaa. Teknisen analyysin avulla voit tunnistaa markkinoilla mahdollisesti kannattavia sisään- ja ulostulokohtia, joita kutsutaan myös harmonisiksi kuvioiksi.

Tekninen analyysi eroaa toisesta analyysityypistä, jota kutsutaan fundamentaaliseksi analyysiksi, koska siinä keskitytään lähes yksinomaan omaisuuserän hintaan ja hinnan liikkeisiin. Toisin kuin tekninen analyysi, fundamentaalianalyysi keskittyy niihin ulkoisiin voimiin, jotka liikuttavat markkinahintoja. Tekninen ja fundamentaalinen analyysi voidaan yhdistää tai niitä voidaan käyttää itsenäisesti.

Teknisessä analyysissä kauppias keskittyy hinnan ajan myötä syntyneisiin kuvioihin ja yrittää ennustaa, mihin hinta seuraavaksi menee näiden historiallisten kuvioiden perusteella. Teknistä analyysiä pidetäänkin usein neutraalina markkinavälineenä. Jos käytät teknistä analyysia hyvien mahdollisuuksien löytämiseen valuuttamarkkinoilla, analysoit harkitsemasi valuuttaparin hinnan nykyiset liikkeet ja etsit sitten mahdollisesti kannattavia tulotasoja.

Teknistä analyysia käytettäessä ei ole takeita voitollisesta lopputuloksesta, mutta monet kauppiaat uskovat, että se antaa heille etulyöntiaseman ja parantaa todennäköisyyttä, että he ovat oikeassa ennustaessaan markkinoiden suuntaa.

Teknisten analyysien tärkeys

Kuten edellä mainittiin, useimmat Forex treidaajat käyttävät teknistä analyysia yrittäessään ennustaa, mihin suuntaan hinta kehittyy hinnan olemassa olevien historiallisten mallien perusteella. Tämä on mahdollista, koska markkinaliikkeet eivät ole täysin satunnaisia. Hintaliikkeet luovat usein kuvioita, ja jos pystyt tunnistamaan nämä kuviot niiden ilmaantuessa, on hyvin mahdollista, että myös muut kauppiaat näkevät samoja kuvioita syntyvän. Tällä tavoin trendi on monissa tapauksissa lähes itseään toteuttava ilmiö. Tämän vuoksi juuri kauppiaat itse asiassa auttavat luomaan markkinahintojen muutoksissa havaitut kuviot.

Fundamentaalianalyysien ymmärtäminen

Edellisessä jaksossa selitettiin teknisen analyysin perusteet, ja opit, miten siinä keskitytään ensisijaisesti hintojen liikkeiden luomiin kuvioihin. Se on yksi tapa tarkastella markkinoita ja määrittää, mihin suuntaan hinta tulee kehittymään.

Toista menetelmää kutsutaan fundamentaalianalyysiksi, ja se tarjoaa kauppiaille erilaisen menetelmän analysoida markkinoita ja kauppiaan tarkasteltavana olevien omaisuuserien heikkouksia ja vahvuuksia.

Fundamenttianalyysin avulla markkinoita tutkivat kauppiaat tarkastelevat ulkoisia voimia ja tapahtumia, jotka todennäköisesti vaikuttavat valuutan arvon muutoksiin. Näitä ulkoisia voimia ja tapahtumia ovat esimerkiksi poliittiset ja taloudelliset tiedot sekä luonnonkatastrofit.

Periaatteessa fundamentaalianalyysejä käyttävä analyytikko pyrkii käyttämään kaikkia käytettävissään olevia tietoja määrittääkseen tutkittavan valuutan suhteellisen vahvuuden tai heikkouden. Pääpaino on taloudellisissa tiedoissa ja raporteissa, kuten maan BKT- ja työvoimatiedoissa, inflaatioraporteissa, korkomuutoksissa ja muissa tiedoissa, jotka antavat kuvan maan talouden vahvuudesta.

Valuuttoihin vaikuttavat perustekijät

Kuten edellä mainittiin, fundamentaalianalyysissä pääpaino on maan julkaisemissa talousuutisissa ja -tiedoissa, mutta nämä tiedot eivät ole läheskään ainoita valuuttojen ja valuuttamarkkinoiden hintakehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Alla on lueteltu joitakin tärkeimpiä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa voimakkaasti valuutan suhteelliseen arvoon.

Luonnon katastrofit

Kaikilla luonnonkatastrofeilla, kuten hurrikaanilla, maastopaloilla tai tulvilla, voi olla valtava vaikutus maan talouteen ja siten valuutan vahvuuteen tai heikkouteen. Eräs erittäin hyvä esimerkki tästä on Japania vuonna 2010 koetellut tsunami. Se vaikutti valtavasti Japanin teollisuussektoriin ja aiheutti vakavia häiriöitä teollisuuden osien, autojen ja teknologisten komponenttien tuotannossa. Japanin talous puolestaan hidastui seuraavien kahden vuoden aikana.

Kansainvälinen kauppa

Kansainvälinen kauppa on vain yksi osa maan taloutta, mutta sillä on yleensä suuri vaikutus valuuttakurssimuutoksiin. Tämä johtuu siitä, että kun jonkin maan tuotteiden ja palvelujen kysyntä kasvaa, myös maan valuutan kysyntä kasvaa, sillä ostajat tarvitsevat yleensä sen maan valuuttaa, josta he ostavat. Kansainvälinen kauppa on valuutan vahvuuden kannalta erittäin hyvä asia, sillä se ei ainoastaan paranna maan BKT:tä ja muita taloudellisia tekijöitä, vaan myös lisää suoraan maan valuutan kysyntää.

Taloudellinen tuotanto ja kasvu

Taloudellinen tuotanto ja kasvu
Kaikkein tarkimmin seurattu kasvun ja tuotannon indikaattori on maan bruttokansantuote eli BKT. Se on yhteenlaskettu maan tavaroiden ja palvelujen kokonaistuotanto, ja sitä pidetään maan talouden vahvuuden indikaattorina.

Inflaatio

Mitatessaan inflaatiota maan sisällä analyytikot tarkastelevat sekä kuluttajahintaindeksiä (CPI) että tuottajahintaindeksiä. Kuluttajahintaindeksi mittaa kulutustavaroiden ja -palvelujen kustannusten muutosta, kun taas tuottajahintaindeksi mittaa valmistajien ja teollisuuden tavaroiden ja palvelujen kustannusten muutosta. Korkea inflaatio voi heikentää valuuttaa.

Korot

Maan sisäinen korkotaso on yksi vahvimmista valuutan vahvuuden tai heikkouden indikaattoreista. Korkeammat korot lisäävät valuutan kysyntää, kun sijoittajat pyrkivät hyötymään korkeammista koroista, joita he voivat kerätä sijoituksistaan.

Poliittiset olosuhteet

Poliittinen vakaus tukee maan valuuttaa, kun taas epävakaus voi johtaa valuutan heikentymiseen.

Finanssipolitiikka

Näihin kuuluvat esimerkiksi valtion talousarviot ja menot sekä verotus. Sijoittajat voivat olla sijoittamatta maahan, jossa on korkeat verot tai negatiivinen finanssipolitiikka.

Rahapolitiikka

Näitä ovat keskuspankkien harjoittama politiikka, kuten lyhyet korot, omaisuuserien ostot ja rahan tarjonta. Kaikilla näillä rahapoliittisilla toimilla voi olla suuri vaikutus valuutan vahvuuteen tai heikkouteen. Lue lisää täältä Fiscal vs. Monetary policy.

Sisääntulo- ja poistumiskohtien valitseminen

Riippumatta siitä, mitä lähestymistapaa käytetään, Forex-treidaajat voivat aina odottaa altistuvansa riskeille. Siksi on niin tärkeää, että treidaajat ymmärtävät hintojen liikkeitä tehdessään ja poistuessaan kaupoista. Kun rakennat valuuttakaupankäyntimallia, seuraavat neljä hintatoiminnan avainkäsitettä kannattaa ottaa huomioon: 

  • Tuki ja vastus: Nämä viittaavat tärkeisiin hintatasoihin, jotka ovat historiallisesti estäneet hintaa nousemasta (vastus) tai laskemasta (tuki). Nämä ovat periaatteessa kysynnän ja tarjonnan käännekohtia.
  • Purkautumiset: Kun hinta liikkuu vakiintuneen tuki- tai vastustason läpi, sitä kutsutaan purkautumiseksi. Näitä pidetään vahvoina signaaleina, jotka yli osoittavat uuden tai jatkuvan trendin alkamista.
  • Aukot:Aukko syntyy, kun hinta hyppää tiettyjen tasojen yli jättäen hintakehitykseen “aukon”. Se on vahva osoitus markkinoiden jommankumman puolen vahvuudesta. Eräs aukkojen erikoinen piirre on se, että tuleva kurssitoiminta pyrkii aina täyttämään nämä aukot.
  • Sivutrendi:Tämä on tilanne, jossa hinta pysyttelee tiukalla vaihteluvälillä, jota rajoittavat vankat tuki- ja vastustasot. Sivuttaissuuntaukseen perustuvassa kaupankäyntimallissa voi joko käydä kauppaa näillä tuki- ja vastustasoilla tai etsiä läpimurtoja.

Treidausriskien hallinta

Sen sijaan, että vain hyväksyisit riskit kaupankäyntimallissasi, sinun pitäisi etsiä tapoja hallita näitä riskejä, jotta ne pysyisivät kurissa. Seuraavassa on kaksi tapaa tehdä näin:

  • Vältä ylisuurta kaupankäyntiä: Riskinhallintastrategioissa sanotaan, että yksittäisellä kaupalla saa riskeerata enintään 2 % kaupankäyntitilistäsi.
  • Aseta stop-loss-toimeksiantoja: Voittavat kaupat eivät ole ainoita, jotka johtavat valuuttakaupan menestykseen. On myös se, miten hyvin hallitset tappioitasi. Hyvien stop loss -toimeksiantojen asettaminen voi minimoida tappiot, ja ne myös poistavat tarpeen seurata jatkuvasti kauppoja.

Testaa Forex kaupankäyntimalliasi

Kun olet laatinut suunnitelman, sinun kannattaa testata sitä demotilillä ennen kuin riskeeraat oikeaa rahaa. Kun testaat mitä tahansa valuuttakaupankäyntimallia tällä tavoin, tiedät, kuinka suuri mahdollisuus on, että se on kannattava, kun sitä käytetään todellisissa kaupankäyntiolosuhteissa.

Joillakin kaupankäyntialustoilla on myös mahdollisuus testata kaupankäyntimallia, mikä tarkoittaa kauppojen simulointia valuuttaparin historiallisen hintakehityksen perusteella. Back-testaus ei ole täydellistä, mutta se voi olla hyödyllistä minkä tahansa kaupankäyntistrategian onnistumisen todennäköisyyden määrittämisessä.

Kun olet vakuuttunut kaupankäyntimallin kyvystä tuottaa voittoja, voit alkaa käyttää sitä kaupankäynnissäsi.